darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Valdība apstiprina izmaiņas Bāriņtiesu darbības noteikumos | 07.07.2009.

No šī gada 1.jūlija par bāriņtiesu izveidošanu, tās atrašanās vietām un apmeklētāju pieņemšanas laikiem vai izmaiņām minētajā informācijā, pašvaldību domēm ir jāziņo Labklājības un Tieslietu ministrijām. Tas ir jādara divu nedēļu laikā pēc attiecīgās iestādes izveidošanas.

Tas noteikts šodien, 7.jūlijā, valdībā apstiprinātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos Bāriņtiesas darbības noteikumi.

Saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem pašvaldību domēm ir jānodrošina bāriņtiesas ar darbam piemērotām telpām un nepieciešamo aprīkojumu visos novada pagastos un pilsētās.

Vienlaikus vienas bāriņtiesas ietvaros var izveidot vairākus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, kā arī testamentu grāmatas. Lai bāriņtiesu apvienošanās rezultātā nepazustu vērtīgi dokumenti, bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka darbinieku, kurš būs atbildīgs par bāriņtiesas arhīvu.

Bāriņtiesu lietas ir jāpieņem un jānodod, sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu.

Iepriekšminētie grozījumi noteikumos veikti, ievērojot valstī realizēto administratīvi teritoriālo reformu.

Tāpat noteikumi paredz, ka bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizācijas pabeigšanas īstenos Labklājības ministrija.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.