Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM turpinās nodrošināt sociālos pakalpojumus | 09.07.2009.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu finansēšanas un sniegšanas pēctecību saistībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumu projektos Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība un Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu šodien, 9.jūlijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Grozījumi noteikumos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību paredz, ka turpmāk dokumenti, kas pamato valsts finansēto sociālo pakalpojumu saņemšanu, būs jāiesniedz LM. Tāpat ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam būs tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu. To varēs darīt gadījumos, kad pakalpojumu saņēmējs atrodas bezvēsts prombūtnē ilgāk kā divus mēnešus no šī fakta paziņošanas policijai. Ja pakalpojuma saņēmējs atgriezīsies pakalpojumu sniedzēja institūcijā, pakalpojumu sniedzējs varēs atjaunot pakalpojumu sniegšanu.

Savukārt grozījumi noteikumos par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu paredz, ka LM turpmāk nodrošinās funkcijas, kas saistītas ar minēto iestāžu izveidošanas un uzturēšanas līdzfinansēšanu no valsts budžeta.

Tādējādi, saglabājot līdzšinējo kārtību, valsts līdzfinansējumu piešķirs, LM noslēdzot trīspusēju līgumu ar sociālo pakalpojumu sniedzēju un pašvaldību. Savukārt klients slēgs līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju par dienas centra, grupu dzīvokļa vai pusceļa mājas pakalpojuma saņemšanu. 

Tāpat iepriekšminētie noteikumi nosaka kritērijus dienas centru (cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem) izveidošanas un uzturēšanas izdevumu noteikšanai, kā arī valsts līdzfinansējuma piešķiršanas un līdzfinansēšanas kārtību.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.