darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Turpinās Gudenieku rekonstrukciju bijušā SAC „Reģi” iemītnieku izmitināšanai | 14.07.2009.

2009.gada 10.jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Labklājības ministrija parakstīja vienošanos Nr.3DP/3.1.4.1.5./09/IPIA/CFLA/001/001 par projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Reģi" izveide" īstenošanu.

Projekts paredz izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, izveidojot jaunu sociālās aprūpes centru valsts sociālās aprūpes centra „Reģi" vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks:
  • nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ne mazāk kā 60 personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
  • uzlabota sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
  • uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāte, vienlaicīgi papildinot pakalpojuma saturu;
  • nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem;
  • veicināta motivācija reintegrēties sabiedrībā personām ar zemām pašaprūpes spējām.

Projektā plānots veikt Gudenieku bērnudārza - sākumskolas ēkas rekonstrukcijas otro kārtu, nodrošinot jaunā sociālās aprūpes centra izveides pabeigšanu un iespēju saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 2007.gadā ugunsgrēkā cietušā sociālās aprūpes centra „Reģi" bijušajiem klientiem, kā arī citiem klientiem, kas gaida rindā šī pakalpojuma saņemšanai.

Sociālās aprūpes centrs atradīsies Kurzemes plānošanas reģionā, tajā tiks nodrošināti kvalitātes prasībām atbilstoši ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un attīstīti jauni, integratīvi, uz klientiem piemērotas aprūpes nodrošināšanu balstīti, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidi, t.sk. izmantojot pusceļa mājas elementus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 442553,00, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 85%, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums - 15% apmērā. Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 5 mēneši - no 2009.gada 10.jūlija līdz 2009.gada 10.decembrim.


Ilona Jurševska
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.67021665, 26110065