darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Stājušies spēkā jauni amatu savienošanas ierobežojumi bāriņtiesu priekšsēdētājiem un bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem | 23.07.2009.

Ar šī gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Bāriņtiesu likuma 15.pantā, kas paredz noteiktus amatu savienošanas ierobežojumus.

Papildus līdz šim spēkā esošajiem amatu savienošanas ierobežojumiem, jaunie grozījumi paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības  domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.

Gadījumos, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks ir ievēlēts par domes deputātu, viņam būtu jānodod bāriņtiesas lietas jaunieceltajam bāriņtiesas priekšsēdētājam vai, ja tāds vēl nav ievēlēts, domes pilnvarotajai amatpersonai saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46.panta 7.punktu.

Atgādinām, ka mēneša laikā, kamēr notiek bāriņtiesu lietu  nodošana un pieņemšana, nav pieļaujama piedalīšanās lietu sagatavošanā, kā arī  piedalīšanās sēdēs bāriņtiesas sastāvā. 

Savukārt domes sēdēs, lemjot par jautājumiem,  kas jelkādā veidā var ietekmēt bāriņtiesas darbību, jāatturas no balsošanas.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv ;
Valentīna Gluščenko, Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta direktore,  67021581, valentina.gluscenko@lm.gov.lv