Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Stājušies spēkā jauni amatu savienošanas ierobežojumi bāriņtiesu priekšsēdētājiem un bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem | 23.07.2009.

Ar šī gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Bāriņtiesu likuma 15.pantā, kas paredz noteiktus amatu savienošanas ierobežojumus.

Papildus līdz šim spēkā esošajiem amatu savienošanas ierobežojumiem, jaunie grozījumi paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības  domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.

Gadījumos, kad bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks ir ievēlēts par domes deputātu, viņam būtu jānodod bāriņtiesas lietas jaunieceltajam bāriņtiesas priekšsēdētājam vai, ja tāds vēl nav ievēlēts, domes pilnvarotajai amatpersonai saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46.panta 7.punktu.

Atgādinām, ka mēneša laikā, kamēr notiek bāriņtiesu lietu  nodošana un pieņemšana, nav pieļaujama piedalīšanās lietu sagatavošanā, kā arī  piedalīšanās sēdēs bāriņtiesas sastāvā. 

Savukārt domes sēdēs, lemjot par jautājumiem,  kas jelkādā veidā var ietekmēt bāriņtiesas darbību, jāatturas no balsošanas.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv ;
Valentīna Gluščenko, Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departamenta direktore,  67021581, valentina.gluscenko@lm.gov.lv