darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM iepazīstina Zviedrijas parlamenta deputātus ar situāciju darba tirgū | 28.02.2008.

28.02.2008. Šodien, 28.februārī, Labklājības ministrijas (LM) pārstāvji iepazīstināja Zviedrijas parlamenta deputātus ar situāciju Latvijas darba tirgū, norādot, ka kopumā situācija Latvijas darba tirgū pēdējos gados ir ievērojami uzlabojusies.

To apliecina tas, ka bezdarba līmenis 2007.gada 4.ceturksnī ir samazinājies līdz 5,3%, bet nodarbinātības līmenis sasniedzis 70,3%.

Vienlaikus LM pārstāvji norādīja, ka emigrācija ir bijis viens no darbaspēka trūkuma iemesliem, arī darbaspēka izmaksu pieaugumam Latvijā, kas savukārt ietekmējis arī inflācijas pieaugumu. Saskaņā ar LM veikto pētījumu 2006.gadā ārvalstīs studēja vai strādāja aptuveni vairāk kā 86 tūkst. iedzīvotāju.

Tāpat, runājot par situāciju Latvijas darba tirgū, LM speciālisti atzina, ka tā, neskatoties uz darbaspēka trūkumu atsevišķos tautsaimniecības sektoros, 2008.gadā sāk stabilizēties. Tomēr, lai darba devējiem atvieglotu darbaspēka piesaisti no trešajām valstīm tajos sektoros, kuros trūkst pašmāju darbinieku, izstrādāts projekts migrācijas koncepcijai nodarbinātības kontekstā, kurš vēl jāapstiprina valdībai. Tas paredz samazināt darbaspēka piesaistes izmaksas un administratīvās procedūras.

Papildus iepriekšminētajam, LM speciālisti uzsvēra, ka Latvijā sekmīgi tiek ieviesti aktīvie nodarbinātības un preventīvie bezdarba mazināšanas pasākumi. Turklāt pērn likumdošanā iestrādāti jauni atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautiem iedzīvotājiem - nodarbināto cilvēku apmācības, reģionālās mobilitātes veicināšana, kompleksie atbalsta pasākumi. Tāpat likumdošanā nostiprināta nepieciešamība strādāt ar ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem, lai iesaistītu darbaspēka  rezerves darba tirgū. Līdztekus minētajam, kā viena no Nodarbinātības valsts aģentūras prioritātēm tika minēta invalīdu nodarbinātības veicināšana.

Arī Zviedrijas parlamenta deputāti atzina, ka Zviedrijā ir aktuāli ar invalīdu nodarbinātību saistītie jautājumi, jo invalīdi ir viena no būtiskākajām bezdarba riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Tā, piemēram, šobrīd Zviedrijā tiek diskutēts par darba vides pielāgošanu invalīdiem, elastīga darba laika organizēšanu, darba devēju attieksmes maiņu, nodokļu politikas uzlabošanu attiecībā uz invalīdu nodarbinātību. Vienlaikus Zviedrijas pārstāvji kā labo piemēru invalīdu nodarbināšanai minēja uzņēmumu, kurā nodarbināti 24 tūkstoši cilvēki ar kustību traucējumiem.

Tāpat tikšanās laikā Zviedrijas pārstāvji tika iepazīstināti ar LM veiktajiem pētījumiem, no kuriem pētījums par darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēti un pilnveidošanas iespēju analīzi veikts, piesaistot Zviedrijas Nacionālās Darba tirgus pārvaldes speciālistus.

Informāciju sagatavoja: 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv