Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Uzlabos bērnu drošību izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu kvalitāti | 18.08.2009.

Lai uzlabotu bērnu drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu kvalitāti, sagatavoti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. 

Grozījumi šodien, 18.augustā, apstiprināti valdībā. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Atbilstoši grozījumiem par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu vainīgo varēs administratīvi sodīt. Respektīvi, vainīgajam izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu. Tā apmērs fiziskajām personām būs no 5 līdz 25 latiem, bet juridiskajām personām - no 50 līdz 100 latiem. Ja tāds pat pārkāpums atkārtoti būs izdarīts gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, naudas sods fiziskajām personām būs no 25 līdz 150 latiem, bet juridiskajām - no 100 līdz 250 latiem. 

Vienlaikus izmaiņas paredz, ka administratīvo pārkāpumu lietas par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu izskatīs pašvaldību administratīvās komisijas.

Tāpat precizēts pants par drošības prasību ievērošanu izglītības iestādēs. Atsevišķos gadījumos par pienākumu nepildīšanu atbildīgi būs ne tikai izglītības iestāžu vadītāji, bet arī darbinieki. Par pārkāpumu darbinieku varēs sodīt ar naudas sodu no 25 līdz 50 latiem, bet vadītāju - no 50 līdz 200 latiem. Savukārt, ja pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, darbiniekam varēs uzlikt naudas sodu no 50 līdz 150 latiem, vadītājam - no 200 līdz 500 latiem. 

Administratīvo pārkāpumu lietas par normatīvajos aktos noteikto izglītības iestādes darbinieka vai vadītāja pienākumu nepildīšanu izskatīs Izglītības kvalitātes valsts dienests. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.