Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ministre I. Purne Briselē piedalīsies ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē | 28.02.2008.

28.02.2008. Labklājības ministre Iveta Purne (ZZS) šodien, 28 februārī dodas uz Briseli, lai rīt piedalītos  Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē.

Nodarbinātības jomā tiks spriests par lielākiem ieguldījumiem cilvēku resursos, ņemot vērā inovāciju sniegtās iespējas, kā arī notiks diskusijas par vecāka gadagājuma cilvēku, jauniešu, ārvalstnieku un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu.

Sociālās iekļaušanas un sociālās aizsardzības jomā dalībvalstis tiek aicinātas veicināt atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanu, bērnu nabadzības mazināšanu un bērnu izglītības kvalitātes uzlabošanu.

Labklājības ministre norāda, ka jauniešu iesaistīšana darba tirgū un darba ražīguma palielināšana ir viens no Eiropas turpmākās attīstības stūrakmeņiem. Tāpēc ir nepieciešami lielāki ieguldījumi cilvēkkapitālā un darba tirgus modernizācijā.

I. Purne aicina izmantot darba tirgus prognozes, lai dalībvalstīm būtu iespējas efektīvāk sabalansēt  darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu.

Ņemot vērā ES raksturīgo sabiedrības novecošanos, pastāv iedzīvotāju grupas, kas saskaras ar grūtībām iekļauties darba tirgū, un ir pakļautas sociālās atstumtības un nabadzības riskam. Tāpēc Latvija uzskata, ka arī turpmāk būtu jāturpina cīņa pret nabadzību un jāpilnveido pensiju sistēma.

Padomes 2008. gada 29.februāra sanāksmē plānots pieņemt galvenās norādes pavasara Eiropadomei un rīkot ministru diskusiju par kvalificētu darbinieku ieguldījumu nodarbībā un ekonomikā; par darbinieku prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām; par nodarbinātības pieauguma ietekmi uz nabadzības mazināšanu un par sociālo partneru aktīvāku līdzdalību.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv