darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vienkāršota nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība | 25.08.2009.

Lai darba devēji vieglāk varētu veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un reģistrēšanu, ir vienkāršota nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība.

Tas noteikts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajos noteikumos „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība", kas šodien, 25.augustā, apstiprināti valdībā.

Saskaņā ar noteikumiem nelaimes gadījumi darbā būs jāizmeklē, kad cietušajam iestājies darbspēju zaudējums uz laiku, kas ir ilgāks par vienu diennakti. Atšķirīga izmeklēšanas kārtība būs gadījumos, kad cietušajam darbspēju zaudējums būs no vienas līdz trijām diennaktīm, kā arī ilgāks par trijām diennaktīm.

Salīdzinot ar pašreizējo kārtību, noteikumi paredz vienkāršāku akta par nelaimes gadījumu formu, iekļaujot tajā tikai informāciju, kas attiecas uz nelaimes gadījumu, jo akta būtība ir konstatēt, vai nelaimes gadījums ir saistīts ar darbu. Līdz ar to aktā būs jāidentificē cietušais, viņa darba devējs un jāapraksta nelaimes gadījumu apstākļi. Noslēgumā būs jādod slēdziens par to, vai nelaimes gadījums ir saistīts ar darbu vai nē. Akta par nelaimes gadījumu darbā forma būs uz vienas A4 formāta lapas.

Turpmāk akta formā nebūs jāiekļauj daudzi šobrīd prasītie kodi (amata kods atbilstoši profesiju klasifikatoram, administratīvi teritoriālais kods, u.c), un tam nebūs jāpievieno vairāki šobrīd prasītie dokumenti, kuri nav tieši attiecināmi uz nelaimes gadījumu, tostarp, darba līgums, dokumenti, kas apliecina profesionālo sagatavotību.

Jāizmeklē būs arī nelaimes gadījumi, kad konstatēts inficēšanās risks, bet tūlītēja darba nespēja nav iestājusies. Šajā gadījumā paredzēta vienkāršota nelaimes gadījumu izmeklēšana. Tāpat vienkāršāk varēs izmeklēt tādus darba vietā notikušus nelaimes gadījumus kā, piemēram, ja nelaimes gadījums darbā ir ceļu satiksmes negadījums, ja nelaimes gadījums ir saistīts ar sportista profesionālo darbību (noticis ar profesionālu sportistu sporta spēles vai treniņa laikā).

Noteikumi  paredz atsevišķas papildu prasības nelaimes gadījumu izmeklēšanai, kad iestājusies cietušā nāve darba vietā. Gadījumos, kad darba vietā nodarbinātais būs miris bez redzamiem miesas bojājumiem, darba devējam būs jānodrošina, ka Valsts darba inspekcijas (VDI) amatpersona, kas ierodas notikuma vietā saņem informāciju par cilvēku, kas uzņēmies mirušā transportēšanu, kā arī šī cilvēka kontaktinformāciju, lai iegūtu ziņas par nāves cēloni un tā saistību ar darbu.

Vienlaikus noteikumi paredz, ka VDI un Valsts policijai tiek nekavējoties telefoniski, rakstiski vai elektroniski ziņots par smagajiem nelaimes gadījumiem un nelaimes gadījumiem, kad iestājusies cietušā nāve.

Tāpat paredzēts arī vienkāršot paziņojuma formu par zaudējumiem, kas darba devējam radušies saistībā ar nelaimes gadījumu. Tajā būs jāiekļauj tikai nelaimes gadījuma akta reģistrācijas numurs un informācija par pārejošas darba nespējas ilgumu un izdevumiem, kas radušies cietušā darba nespējas rezultātā un saistībā ar bojātām iekārtām vai ēkām.

Noteikumi stāsies spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.