darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM informē valdību par Eiropas fondu atbalstīto pasākumu īstenošanu labklājības nozarē | 02.09.2009.

Labklājības ministrija (LM) šodien informēja valdību par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu labklājības nozarē pasākumu īstenošanu un ieviešanu ekonomiskās krīzes apstākļos.

LM norādīja, ka lielākoties jeb 95% no ministrijas ES fondu ietvaros plānotajiem un piedāvātajiem pakalpojumiem šobrīd ir pieejami visos Latvijas reģionos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem.

Tādējādi labklājības nozares ES fondu aktivitāšu finansējums sniedz maksimāli iespējamo atbalstu sociālās aizsardzības un nodarbinātības veicināšanai pašvaldībās.

Tāpat LM prognozē, ka līdz šī gada beigām plānots noslēgt 22 līgumus par projektu īstenošanu, kuru apjoms sasniegtu 93,6 milj. latu jeb 61% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma labklājības nozarē. Pašlaik LM ir noslēgusi 18 līgumus par projektu uzsākšanu.

No kopējā ES struktūrfondu atbalsta labklājības nozarei, proti, 154,42 milj. latu, pašlaik 83,9% finansējuma novirzīti cilvēku atbalstam, 8,3% finansējuma - pakalpojumu sistēmas attīstībai, bet 7,8% finansējuma novirzīti infrastruktūras kvalitātes un pieejamības attīstībai.

Atgādinām, ka pērn tika iesaldētas un vēlāk pārvērtētas 14 LM īstenotās ES struktūrfondu aktivitātes. Finansējuma pārdales rezultātā par 29,92 miljoniem latu tika palielināts kopējais ES fondu līdzfinansējums labklājības nozarei, papildus atbalstot aktīvos nodarbinātības pasākumus sociālās drošības jomā (bezdarba riskam pakļauto darbinieku apmācība, vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešana un mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošana).

Tomēr, analizējot sociāli ekonomisko situāciju valstī, LM struktūrfondu aktivitātes varētu atkārtoti izvērtēt šī gada novembrī.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv