Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts aicina darbā | 08.09.2009.

Lai strādātu jaunizveidotajā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtā, interesenti var iesniegt pieteikumus uz institūta izsludinātajām vakancēm, informē Labklājības ministrija. 

Institūta pagaidu atrašanās vieta ir Brisele, bet pastāvīgā atrašanās vieta būs Viļņa, Lietuvā. Pašlaik institūts atrodas izveides stadijā - aprīlī darbu uzsāka institūta direktore Virdžīnija Langbaka (Virginija Langbakk) un tagad notiek darbinieku komandas izveide, kas kopumā plānota aptuveni 30 cilvēku liela.

Šobrīd turpinās pieteikumu iesniegšana septiņās izsludinātajās pozīcijās. Līdz š.g. 10.septembrim pieteikumus var iesniegt uz:

-          IT sistēmas administratora vietu;

-          direktora asistenta vietu. 

Savukārt līdz š.g. 18.septembrim pieteikumus var iesniegt uz:

-          Administratīvās nodaļas vadītāja vietu;

-          Dzimumu līdztiesības ieviešanas nodaļas vadītāja vietu;

-          grāmatveža vietu;

-          informācijas un komunikācijas referenta vietu;

-          statistikas referenta vietu.

Nākamā kandidātu atlase uz citiem amatiem gaidāma septembra beigās. Informācija par izsludinātajām vakancēm un pieteikšanās kārtību atrodama Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta mājas lapā, spiest šeit

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir Eiropas aģentūra (Eiropas Parlamenta un Padomes regula EC Nr.1922/2006[1]), kas izveidota, lai atbalstītu dalībvalstis un Eiropas institūcijas dzimumu līdztiesības ieviešanā, diskriminācijas uz dzimuma pamata novēršanā, kā arī izpratnes par dzimumu jautājumiem izplatīšanā. Institūta galvenie uzdevumi ir informācijas un datu apkopošana un analizēšana, metodoloģijas izstrāde, īpaši dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ieviešanai visās politikas jomās, kā arī pieredzes, ekspertīzes un labās prakses dzimumu līdztiesības jomā apmaiņas veicināšana.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.[1] Regula atrodama EUR-lex datu bāzē: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:01:LV:HTML