darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprinātas izmaiņas Labklājības ministrijas nolikumā | 08.09.2009.

Lai papildinātu Labklājības ministrijas (LM) funkcijas un uzdevumus, valdība šodien, 8.septembrī, apstiprināja izmaiņas LM nolikumā.

Atbilstoši izmaiņām LM pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministrijas reorganizācijas ir pārņēmusi valsts politikas izstrādi bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes tiesību jomā. Tas nozīmē, ka ministrija organizēs un koordinēs bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību. Ministrija veicinās arī bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanu valstī.

Vienlaikus LM īstenos bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību, kā arī nodrošinās ar adopciju saistītās funkcijas, t.sk., adoptējamo bērnu un adoptētāju uzskaiti adopcijas reģistrā, informēs adoptētājus par adoptējamiem bērniem, izsniegs adoptētajiem norīkojumus.

Tāpat LM veiks audžuģimeņu uzskaiti, nodrošinās psiholoģisko palīdzību, kā arī informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, audžuģimeņu apmācību, piešķirs un izmaksās atlīdzību par bērna adopciju, adoptējamā bērna aprūpi un audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Saskaņā ar noteikumiem LM padotībā būs arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Vienlaikus LM būs atbildīga par Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kas izriet no Hāgas 1993.gada 29.maija konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos un 1967.gada 24.aprīļa Eiropas Konvencijas par bērnu adopciju.

Atbilstoši noteikumiem no ministrijas padotības iestāžu skaita svītrota Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP) un valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (TPC). SPP funkcijas nodotas LM un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, savukārt TPC funkcijas nodotas valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari"", Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.