darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Atvieglos uzticības personu darbību darba aizsardzības jautājumu risināšanā | 08.09.2009.

Lai atvieglotu uzticības personu darbību darba aizsardzības jautājumu risināšanā uzņēmumos, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi noteikumos Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība šodien, 8.septembrī, apstiprināti valdībā.

Atbilstoši grozījumiem papildinātas uzticības personu tiesības, piemēram, saņemt no darba devēja darba aizsardzības normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju un citus darba aizsardzības noteikumus, ierosināt veikt atkārtotu darba vides risku novērtēšanu darba vietās, kurās noticis nelaimes gadījums vai radušās briesmas nodarbinātā veselībai un dzīvībai. Vienlaikus uzticības personām būs tiesības izteikt priekšlikumus, kuru īstenošana novērstu vai samazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

Grozījumos noteikti arī uzticības personu pienākumi, t.sk., piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanā, kā arī ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā. Noteikumi papildināti ar ieteicamo minimālo stundu skaitu nedēļā, kas darba devējam jāņem vērā, nosakot laiku uzticības personu pienākumu veikšanai. 

Savukārt darba devējam turpmāk vairs nebūs jāsaskaņo ar arodbiedrībām uzticības personas atbrīvošana no darba, ja uzticības persona ievēlēta arodorganizācijas sapulcē. Tāpat, izbeidzot darba vai civildienesta attiecības ar uzticības personu, darba devējam par to nebūs jāziņo Valsts darba inspekcijai. Līdz ar to, atbrīvojot uzticības personu no darba, būs jāievēro vispārējā kārtība, kas ir noteikta Darba likumā.

Uzticības persona ir nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā.

Mēneša laikā pēc uzticības personu ievēlēšanas darba devējs nodrošina uzticības personu papildu apmācību darba aizsardzības jomā. Uzticības personai jāapgūst pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 50 stundu apmērā. Pēc pamatlīmeņa zināšanu apgūšanas uzticības persona saņem dokumentu par pamatlīmeņa zināšanu teorētiskās daļas apguvi.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.