darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Eiropas Komisija izvērtēs Labklājības ministrijas atbalstīto Eiropas fondu projektu ieviešanu labklājības nozarē | 15.09.2009.

Lai izvērtētu Eiropas struktūrfondu atbalstīto projektu ieviešanu labklājības nozarē, Labklājības ministrijā (LM) rīt, 16.septembrī, darba vizītē ieradīsies Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvji.

EK pārstāvjus īpaši interesēs Eiropas struktūrfondu finansējuma apguve 2009.gadā, kā arī līdz šim noslēgto līgumu izvērtējums.

Tāpat EK pārstāvji analizēs LM izstrādātos un ieviestos jaunos krīzes nodarbinātības pasākumus, to norisi un lietderību šībrīža sociālekonomiskajos apstākļos.

LM informēs komisiju, ka lielākoties jeb 95% no ministrijas ES fondu ietvaros plānotajiem un piedāvātajiem pakalpojumiem šobrīd ir pieejami visos Latvijas reģionos, nodrošinot pakalpojumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem.

Tādējādi labklājības nozares ES fondu aktivitāšu finansējums sniedz maksimāli iespējamo atbalstu sociālās aizsardzības un nodarbinātības veicināšanai pašvaldībās.

Tāpat LM norādīs, ka šobrīd ir noslēgti 22 līgumi par projektu īstenošanu, kuru apjoms kopumā sasniedz 92,4 milj. latu jeb 60% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma labklājības nozarē.

No kopējā ES struktūrfondu atbalsta labklājības nozarei, proti, no 154,42 milj. latu, pašlaik 83,9% novirzīti tieši cilvēku atbalstam, 8,3% - pakalpojumu sistēmas un kvalitātes attīstībai, bet 7,8% finansējuma novirzīti infrastruktūras kvalitātes un pieejamības attīstībai.

LM norādīs, ka pērn tika iesaldētas 11, bet vēlāk kopumā pārvērtētas 14 LM īstenotās ES struktūrfondu aktivitātes. Finansējuma pārdales rezultātā par 29,92 miljoniem latu tika palielināts kopējais ES fondu līdzfinansējums labklājības nozarei, papildus atbalstot aktīvos nodarbinātības pasākumus sociālās drošības jomā (bezdarba riskam pakļauto darbinieku apmācība, vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešana un mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošana).

Tomēr, analizējot sociāli ekonomisko situāciju valstī, LM struktūrfondu aktivitātes varētu atkārtoti izvērtēt šī gada novembrī.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv