darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Eiropas fondu atbalsts sekmē sociālās aizsardzības nodrošināšanu iedzīvotājiem | 15.09.2009.

Laikā, kad strauji pieaudzis bezdarbnieku un bez iztikas līdzekļiem palikušo cilvēku skaits, būtisks ir efektīvs Eiropas struktūrfondu ieguldījums tieši nodarbinātības un sociālās aizsardzības veicināšanā. 

Tāpēc Labklājības ministrija (LM) rīt, 16.septembrī, piedalīsies Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, kuras laikā LM pārstāvji ir uzaicināti informēt par Eiropas struktūrfondu ieguldījumu sociālās jomas attīstībā.

Ministrijas pārstāvji tikšanās laikā komisijai apliecinās, ka LM plāno veiksmīgi īstenot labklājības nozarei noteiktos uzdevumus Eiropas fondu apguvē, ņemot vērā, ka jau šobrīd sociālajai jomai piešķirtais finansējums tiek apgūts atbilstoši plānotajam. 

Lai gan iepriekšējo gadu pieredze fondu apguvē ir bijusi veiksmīga, jaunā perioda aktivitātes un pakalpojumi izstrādāti, ņemot vērā šībrīža sociālekonomisko situāciju. Līdz ar to gan jaunie krīzes nodarbinātības pakalpojumi, gan sociālās iekļaušanas pasākumi ir reāls ieguldījums cilvēkos, rūpējoties par viņu konkurētspēju un pagaidu nodarbinātību krīzes apstākļos.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus jaunajā plānošanas periodā lielākoties jeb aptuveni 84% finansējuma LM ieguldīs tieši bez darba un bez iztikas līdzekļiem palikušo cilvēku atbalstam, tādējādi stiprinot sociālās drošības tīklu. Līdz ar to bezdarba līmeņa samazināšanai nodarbinātības krīzes pasākumos kopumā plānots iesaistīt ap 130 000 cilvēku. 

Jau ar septembri bezdarbniekiem un darbiniekiem tiek piedāvāti jauni pakalpojumi, tai skaitā prakses vietu nodrošināšana pašvaldībās ar100 latu stipendiju, kā arī darbinieku, kuri atrodas dīkstāvē, apmācības un konkurētspējas celšana.

Tāpat, piesaistot ESF līdzekļus, LM turpina darbu arī pie citu aktīvo nodarbinātības pakalpojumu ieviešanas, kas sniegs rezultātu ilgtermiņā, piemēram, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, atbalstītās nodarbinātības pasākumi īpašo mērķa grupu bezdarbniekiem u.c. 

Arī Eiropas Komisija savā ekonomiskās krīzes pārvarēšanas plānā ir ieteikusi dalībvalstīm īpaši pievērsties mazāk kvalificētu bezdarbnieku apmācībām un pārkvalifikācijai. Latvijā šādas iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvātas arī krīzes laikā un šis laiks būtu jāizmanto kā iespēju laiks zināšanu un prasmju paaugstināšanai un nākotnes darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību mazināšanai.

Tuvāko gadu laikā ar Eiropas fondu palīdzību tiks veicināta arī cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū. LM paredzējusi atbalstu alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešanai uz sociālās rehabilitācijas un alternatīvās aprūpes attīstības stratēģiju pamata, iesaistot vairāk kā 3 tūkst. cilvēku un par 70% samazinot rindu pēc ilgstošiem sociālās aprūpes pakalpojumiem.   

Tāpat nozīmīgs atbalsts paredzēts cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, sniedzot sociālo rehabilitāciju aptuveni 1500 cilvēkiem.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv