Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM strādā pie Profesiju klasifikatora aktualizācijas | 02.10.2009.

Lai saskaņotu Profesiju klasifikatoru ar Starptautiskajā darba organizācijā (SDO) apstiprināto jauno starptautisko profesiju klasifikatoru, Labklājības ministrijā (LM) izveidotā darba grupa turpina darbu pie tā aktualizācijas. Galvenais darba grupas uzdevums ir pareizi pārkodēt Profesiju klasifikatorā esošās profesijas. 

Atgādinām, ka Profesiju klasifikatora mērķis ir apstiprināt sistematizētu profesiju sarakstu - Profesiju klasifikatoru un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Saskaņā ar Darba likumu, noslēdzot darba līgumu, tajā obligāti jānorāda darbinieka profesija (arods, amats, specialitāte) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.

Izmaiņas pašreizējā Profesiju klasifikatorā nepieciešamas, jo saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju, jaunais starptautiskais profesiju klasifikators (ISCO-08) būs jāizmanto jau atsevišķos 2010. gada apsekojumos un 2011.gada tautas skaitīšanā. 

Darba grupa līdz š.g. 30.decembrim plānojusi izstrādāt priekšlikumus pašreizējā Profesiju klasifikatora aktualizēšanai, saskaņojot to ar SDO apstiprināto jauno starptautisko profesiju klasifikatoru. Savukārt līdz nākamā gada 1.aprīlim paredzēts izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus par profesiju klasifikatoru.

LM š.g. 1.oktobrī publicējusi izmaiņas Profesiju klasifikatora profesiju 1., 2. un 3.pamatgrupā savā interneta mājas lapā sadaļā Diskusijas http://www.lm.gov.lv/news/id/1328. Par plānotajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā ikviens interesents no š.g. 1.oktobra līdz 1.novembrim aicināts izteikt viedokli LM interneta mājas lapā. 

Lai veiktu Profesiju klasifikatora aktualizāciju, LM pērn izveidoja darba grupu. Tajā darbojas pārstāvji no LM, Tieslietu, Veselības, Kultūras, Iekšlietu, Satiksmes, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas, Finanšu, Zemkopības, Reģionālās un pašvaldības lietu ministrijām, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Amatniecības kameras, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija".

Atgādinām, ka Starptautiskajā darba statistikas Trīspusējās padomes ekspertu sanāksmē ir pieņemts un nodots galīgai apstiprināšanai Starptautiskajā Darba organizācijā jauns starptautiskais profesiju klasifikators „International Standart of Occupations (ISCO-08)". 

Pašlaik Profesiju klasifikatorā profesijas pēc starptautiski atzītiem kodiem ir klasificētas deviņās pamatgrupās, balstoties uz profesiju profesionālās kvalifikācijas līmeni (teorētisko un praktisko sagatavotību, kas ļauj veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu). Šobrīd klasifikatorā ietvertas vairāk kā 4000 profesijas. Ar Profesiju klasifikatoru tuvāk var iepazīties LM interneta mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/80.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.