darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdība pieņem likumu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai | 06.10.2009.

Lai Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības,  valdība šodien, 6.septembrī, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto likumprojektu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratificēšanai.

Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību iestāžu, t.sk., Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, kā arī sociālo partneru un biedrību, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, pārstāvjiem.

Jau pērn 18.jūlijā, parakstot Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ANO Galvenajā mītnē Ņujorkā, Latvija apliecināja savu gatavību pildīt saistības un ievērot Konvencijā noteiktās saistības. Līdz ar to Latvijā jau šobrīd veic dažādus pasākumus, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesību īstenošanu.  

Tomēr juridiski ANO Konvencijā noteiktās saistības Latvijai būs saistošas pēc tam, kad izstrādāto likumprojektu apstiprinās Saeimā, to izsludinās Valsts prezidents un likums tiks iesniegts ANO ģenerālsekretariātā.

Atgādinām, ka ANO Konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt , lai cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības. ANO Konvencija aicina uz nediskriminējošu attieksmi. Tās vispārējie principi ir cilvēka goda un cieņas, personīgās izvēles brīvības un neatkarības ievērošana, iespēju vienlīdzība, tostarp, vīriešu un sieviešu vienlīdzība un cieņa pret bērnu ar invaliditāti.

ANO Konvencija sastāv no 50 pantiem, kas  paredz vienlīdzības ievērošanu, diskriminācijas novēršanu, sieviešu, bērnu ar invaliditāti aizsardzību, pieejamības nodrošināšanu, izpratnes veidošanu, tiesas pieejamību, personas brīvību un neaizskaramību u.c. 

Tā arī nosaka, ka dalībvalstīm, maksimāli izmantojot pieejamos resursus, pakāpeniski jāpanāk ANO Konvencijā noteikto ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību pilnīga īstenošana.

Vairāk informācija par ANO Konvenciju atrodama LM mājas lapā www.lm.gov.lv  sadaļā „Nozares politika".

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv