Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrs ar Eiropas komisijas pārstāvjiem diskutē par Eiropas fondu apguvi sociālajā jomā | 16.10.2009.

Lai informētu par Eiropas fondu līdzekļu apguvi sociālajā jomā,  Labklājības ministrs Uldis Augulis šodien, 16.oktobrī, tikās ar Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju direktorāta pārstāvjiem.

 „Sarunas laikā Eiropas komisijas pārstāvis uzsvēra, ka, ņemot vērā situāciju, šis gads ir būtisks Latvijai, vērtējot struktūrfondu apguvi. Tāpēc, domājot arī par nākotni, šobrīd ir ļoti svarīgi apzināties, ka Eiropas fondu piešķirtie līdzekļi ir jāapgūst, efektīvi ieguldot tos sociālo un nodarbinātības problēmu risināšanā," uzsvēra labklājības ministrs.

Latvija jau iepriekš parādījusi labus rezultātus Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvē, iepriekšējā fondu plānošanas periodā gandrīz  par 100%, apgūstot sociālajai jomai piešķirtos līdzekļus. Lai to panāktu arī šajā periodā, nepieciešams īpaši mudināt pašvaldības un iedzīvotājus aktīvi iesaistīties piedāvātajos pasākumos.

Tāpat sarunas laikā labklājības ministrs EK pārstāvjiem norādīja galvenos nākamā gada izaicinājumus, plānojot Eiropas struktūrfondu finansējumu labklājības nozarē. Viņš apliecināja, ka arī 2010.gadā būs operatīvi jāpielāgojas aktuālajai sociālekonomiskajai situācijai valstī un pakalpojumi jāsabalansē ar klientu vajadzībām.

Līdz ar to būs nepieciešams elastīgāk plānot struktūrfondus, lai to ieguldījums būtu efektīvāks un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošs.

Savukārt EK pārstāvji norādīja, ka situācijā, kad pieaug bezdarbs, ir jāatbalsta Nodarbinātības valsts aģentūra un jāstiprina tās kapacitāte, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu un klientu apkalpošanu arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv