darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Cilvēki ar invaliditāti par savu tiesību pārkāpumu varēs ziņot ANO personu ar invaliditāti komitejai | 10.11.2009.

Lai aizsargātu cilvēku ar invaliditāti intereses, valdība šodien, 10.novembrī, apstiprinājusi Labklājības ministrijas (LM) virzīto ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu.

Protokola parakstīšana ir būtisks solis, lai veicinātu vienotu cilvēktiesību, kultūras, ekonomisko, politisko un sociālo tiesību interpretāciju, kā arī nodrošinātu efektīvāku cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību.

Parakstot protokolu, Latvija apņemas to samērīgā laika periodā ratificēt. Turklāt jāņem vērā, ka, jau parakstot ANO Konvenciju, Latvija apņēmās ievērot tajā noteiktos principus un jau šobrīd cilvēku ar invaliditāti pamatttiesību un brīvību neievērošana starptautiski ir uzskatāma par pārkāpumu.

Savukārt tikai pēc minētā protokola ratificēšanas cilvēkiem ar invaliditāti būs iespēja iesniegt sūdzības ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai par Konvencijā noteikto tiesību neievērošanu vai pārkāpšanu.

Tas nozīmē, ka minētā Komiteja izskatīs visas sūdzības par cilvēku ar invaliditāti tiesību, kas noteiktas Konvencijā, pārkāpumiem Latvijā un izmeklēs nopietnus pārkāpumus, nepieciešamības gadījumā ar valsts atļauju arī ierodoties valstī, lai klātienē veiktu padziļinātu izmeklēšanu.

Atgādinām, ka 2008.gada 18.jūlijā ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Latvija parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.  Savukārt šī gada 12.augustā LM iesniedza Ministru kabinetā likumprojektu Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kas paredz Konvencijas ratifikāciju un nosaka, ka Konvencijas ieviešanu koordinēs Labklājības ministrija, taču Konvencijas īstenošanu pārraudzības Latvijas Republikas Tiesībsargs. Minētais likumprojekts, kā arī Konvencijas īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam šī gada 6.oktobrī tika apstiprināts  valdībā.

Konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības un veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu. ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, cilvēku ar invaliditāti līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību, vīriešu un sieviešu vienlīdzību, kā arī citus principus.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv