Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno turpināt segt pašvaldību izdevumus par bez vecāku uzraudzības esošo bērnu izmitināšanu bērnu aprūpes iestādēs | 12.11.2009.

Plānots, ka arī no 2010. gada 1.janvāra Labklājības ministrija (LM) no valsts budžeta līdzekļiem varētu turpināt segt pašvaldību izdevumus, kas radušies par bez vecāku pavadības esošo nepilngadīgo bērnu izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē.

Tas nozīmē, ka par nepilngadīga patvēruma meklētāja izmitināšanu pašvaldības finansētā bērnu aprūpes iestādē no  valsts budžeta līdzekļiem varētu segt  izdevumus 14 latu apmērā par katru iestādē uzturēšanās dienu. 

Līdz ar to plānots, ka pašvaldībai līdz kārtējā mēneša 15. datumam būs LM jāiesniedz pieprasījums par iepriekšējā mēneša izdevumu segšanu.

Savukārt LM divu nedēļu laikā pēc pašvaldības pieprasījuma saņemšanas pieņems lēmumu un, pamatojoties uz pieprasījumu, no valsts budžeta līdzekļiem pārskaitīs pašvaldībai norādīto finansējumu. 

To paredz šodien, 12.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību un apmēru, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, kas tai radušies, izmitinot  bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu patvēruma meklētāju, kurš ir bez vecāku pavadības. Minētie noteikumi vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāpieņem valdībā.

Atgādinām, ka bez vecāku pavadības esošu bērnu izmitina patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriņtiesas iecelta aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē. Lēmumu par minētā bērna izmitināšanu pieņem bāriņtiesa. 

Līdzšinējā Latvijas pieredze liecina, ka kopumā  pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši tikai 9 nepavadīti nepilngadīgie, kuriem bija nepieciešams nodrošināt izmitināšanu.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv