darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Precizēta tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība | 15.12.2009.

No 2009.gada 1.septembra cilvēkus ar valsts finansētiem tehniskiem palīglīdzekļiem nodrošina Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari".

Līdz š.g. 31.decembrim „Vaivari" nodrošinās iedzīvotājus arī ar tiflotehniku un surdotehniku. Savukārt ar 2010.gada 1.janvāri ar tiflotehniku un surdotehniku iedzīvotājus nodrošinās Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB) un Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS).

Iepriekšminēto paredz šodien, 15.decembrī, valdībā apstiprinātie Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie noteikumi „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" un „Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku".

Noteikumi paredz kārtību, kādā „Vaivari", LNS un LNB no 2010.gada 1.janvāra nodrošinās cilvēkus ar valsts finansētiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, tehnisko palīglīdzekļu aprites kārtību, kā arī no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu.

„Vaivari", LNS un LNB minētās funkcijas veic, atrodoties LM funkcionālā pārraudzībā, nodrošinot piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu un efektīvu izlietojumu un kontroli. Administrēšanas izdevumiem paredzēts izlietot ne vairāk kā 10% no šo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūra, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk nodrošinās cilvēku ar invaliditāti transportlīdzekļu novērtēšanu un pielāgošanu atbilstoši cilvēku funkcionālo traucējumu veidam.

Papildus informācija pieejama NRC „Vaivari" mājas lapā: http://www.nrcvaivari.lv/?36

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.