darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina darba devējus izteikt viedokli par bezdarbnieku apmācību | 19.01.2010.

Lai noskaidrotu, vai darba devēji ir gatavi iesaistīties pasākumā „Bezdarbnieku apmācība pie darba devēja", Labklājības ministrija (LM) aicina darba devējus elektroniski izteikt viedokli.

LM sagatavotajā aptaujā darba devēji ir aicināti atbildēt uz vairākiem jautājumiem, tostarp, par to, cik ilgi, pēc viņu domām, pēc apmācību beigām būtu jānodarbina bezdarbnieki. Darba devēju viedokli LM ņems vērā, strādājot pie izmaiņām minētajā pasākumā.  

Darba devēji aptaujā var piedalīties gan LM mājas lapā www.lm.gov.lv, gan arī citu institūciju mājas lapās, piemēram, Valsts darba inspekcijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājas lapās.

Pasākums „Bezdarbnieku apmācība pie darba devēja" paredz darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu (ilgst līdz 3 mēnešiem) un jaunas profesijas ieguvi (ilgst līdz 6 mēnešiem). Apmācību organizē darba devējam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet zaudējis darba iemaņas un profesionālās prasmes. Darba devējs pēc apmācības noorganizēšanas uzņemas saistības pieņemt darbā bezdarbnieku vismaz uz 6 mēnešiem.

Finansējums paredzēts:

  • pasākumos iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša mācību pabalstam. Dotāciju bezdarbniekam piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • praktisko apmācību izdevumiem, tai skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksām, bet ne vairāk kā 300 latu apmērā profesionālās prasmes atjaunošanai un ne vairāk kā 600 latu apmērā jaunas profesijas apgūšanai;
  • pasākumos iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba algai. Dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
  • mācību un prakses vietas pielāgojumu veikšanai bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, atbilstoši ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 500 latu apmērā par vienu mācību vai prakses vietu;
  • izdevumu segšanai par surdotulku, pavadoņu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuri atbilst kādai no Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteiktajām mērķa grupām;
  • izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.

Sākot ar 2010.gada februāri minētajā pasākumā plānots:

1) samazināt laiku, kurā darba devējam pēc apmācību pabeigšanas ir jāpieņem bezdarbnieku darbā no sešiem uz trīs mēnešiem;

2) no 100 latiem uz 120 latiem palielināt bezdarbniekam pasākuma laikā izmaksājamo stipendiju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.