darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Precizēta pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtība par saņemtajiem pakalpojumiem | 19.01.2010.

Ņemot vērā, ka pašvaldībām ir visai atšķirīga izpratne par to, kādi izdevumi iekļaujami vienotajā izmaksu tāmē, lai aprēķinātu izmaksas par vienu sociālā pakalpojuma saņēmēju, Labklājības ministrija precizējusi pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par saņemtajiem pakalpojumiem.

To paredz šodien, 19.janvārī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Atbilstoši noteikumiem pašvaldībām turpmāk būs tiesisks pamats pieprasīt no sociālo pakalpojumu sniedzējiem vienotas izmaksu tāmes. Tas attiecīgi pašvaldībām atvieglos labākā pretendenta izvēli, kā arī samazinās risku nepamatoti iekļaut minētajā tāmē izdevumus, kas nav saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu.

Turpmāk, aprēķinot sociālās aprūpes iestādes izmaksas budžeta gadā par vienu personu, izdevumu tāmē būs jāiekļauj vairāki izdevumi, t.sk., atalgojums, darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu saistītie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, samaksa par pakalpojumiem, sakaru pakalpojumi, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem.

Tāpat tāmē jāiekļauj iestādes administratīvie izdevumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu saistītie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, īres un nomas maksa, u.c. izmaksas.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.