darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno izveidot darba grupu vides pieejamības problemātikas risināšanai | 22.01.2010.

Lai sekmētu vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem prasību pilnveidi būvniecības jomā, Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar citām ministrijām, nevalstiskajām organizācijām un nozaru ekspertiem plāno izveidot darba grupu.

Par to šonedēļ tikšanās laikā vienojās Invalīdu lietu nacionālā padome. Jaunizveidotās darba grupas uzdevums sākotnēji būs izvērtēt spēkā esošos Ekonomikas ministrijas (EM) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) kompetencē esošos normatīvos aktus un izstrādāt konkrētus priekšlikumus par to pilnveidi vides pieejamības jomā.

Tāpat darba grupa izskatīs iespējas uzlabot kontroles un uzraudzības mehānismus, ar kuru palīdzību nākotnē varētu novērst nepieejamu publisko ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

Paredzēts, ka EM nākamajā padomes sanāksmē prezentēs pastāvošo būvniecības uzraudzības sistēmu un kompetences sadalījumu starp EM un RAPLM šajā jomā. Savukārt RAPLM lūgta nākamajā sanāksmē informēt par vispārējo apbūves noteikumu izstrādes gaitu un tajos iekļautajām vides pieejamības prasībām.

Tāpat RAPLM skaidros iespējamos pašvaldību būvvalžu kontroles mehānismus, ar kuru palīdzību varētu novērst situāciju, ka Būvvaldes saskaņo tehniskos projektus un pieņem ekspluatācijā objektus, kas neatbilst valstī noteiktajiem būvnormatīviem.

Padomes tikšanās laikā arī Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis norādīja, ka būtiski liels īpatsvars no akceptēšanai iesniegtajiem būvobjektu tehniskajiem projektiem tikai daļēji atbilst vai pilnībā neatbilst būvnormatīvos noteiktajām prasībām par vides pieejamības nodrošināšanu.

Tāpēc padomes pārstāvji ir vienisprātis, ka jāpastiprina būvniecības nozarē strādājošo informēšana un izglītošana par specifiskām vides pieejamības prasībām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi sekmējot šo prasību ievērošanu jau būvobjektu tehniskā projekta izstrādes procesā un noteikto prasību ievērošanu tālākā būvniecības procesā. Vienlaikus būtu jāpastiprina un jādetalizē sankcijas situācijās, kad normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi netiek ievēroti.

Savukārt augstskolās jāizvērtē iespējas pilnveidot atsevišķas būvniecības personu izglītības programmas, lai jau mācību procesā pastiprinātu izpratnes veidošanu un pievērstu uzmanību normatīvajiem aktiem, kas nosaka vides pieejamības prasības. 

Līdz ar to plānots, ka piedalīties darba grupā tiks uzaicināti LM, EM, RAPLM, Tiesībsarga biroja, sertificējošo iestāžu, kas piešķir, reģistrē un anulē būvprakses un arhitekta prakses sertifikātus, pārstāvji, cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji u.c.

Atgādinām, ka jau pērn LM speciālisti, apmeklējot vairākus Eiropas struktūrfondu līdzfinansētos objektus, secinājuši, ka lielākajā daļā jaunuzcelto vai renovēto ēku netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības prasības, kā arī projektos paredzētās vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas aktivitātes. Līdz ar to cilvēkiem ar invaliditāti ir liegta iekļūšana šajos par ES fondu līdzekļiem būvētajos objektos vai būtiski apgrūtināta pārvietošanās pa ēku, tādējādi liedzot viņiem iespēju iesaistīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Tāpat kopš 2009.gada LM īstenojusi būvniecības nozares speciālistu (pašvaldību būvvalžu speciālistu, arhitektu, plānotāju, būvuzraugu u.c.) informēšanu un izglītošanu par vides pieejamības prasībām cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, piedāvājot arī praktiski pašiem izbaudīt, ko nozīmē pārvarēt vides radītos šķēršļus riteņkrēslā vai kā jūtas vājredzīgs vai neredzīgs cilvēks nepieejamā vidē.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv