Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM piedāvā iespējas GMI pabalsta palielināšanai | 06.03.2008.

06.03.2008. Lai pilnveidotu atbalstu trūcīgiem cilvēkiem un sniegtu arī mazturīgiem pensionāriem un invalīdiem iespēju saņemt garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu, Labklājības ministrija piedāvā dažādus risinājumus GMI pabalsta palielināšanai.

Viens no LM priekšlikumiem paredz trūcīgās ģimenes līmeni saglabāt 50% apmērā no attiecīgā gadā valstī noteiktās minimālās mēneša algas, un noteikt atšķirīgu GMI līmeni darbspējīgiem cilvēkiem, pieaugušajiem, kuri nespēj strādāt, un bērniem. Tas veicinātu darbspējīgo cilvēku atgriešanos darbā. Tas nozīmē, ja, piemēram, 2009.gadā minimālā mēneša alga būtu 220 lati, kā to ierosina LM, tad trūcīgā cilvēka līmenis varētu sasniegt 110 latus.

Saskaņā ar šo LM ierosināto variantu:

  • mazturīgo pensionāru un invalīdu GMI līmenis varētu būt 100% apmērā no trūcīgas ģimenes (cilvēka) ienākuma līmeņa,
  • vienam trūcīgajam darbspējīgam pieaugušajam mājsaimniecībā 70%,
  • katram nākamam cilvēkam, tai skaitā bērniem - 50% apmērā no trūcīga cilvēka ienākumu līmeņa.

Tāpat plānots pašvaldībām noteikt tiesības piešķirt pabalsta piemaksas 50% no trūcīga cilvēka ienākumu līmeņa, ja cilvēkam visi apgādājamie ir nepilngadīgi.

Savukārt, citi LM ierosinājumi paredz GMI līmeni pirmajam cilvēkam mājsaimniecībā noteikt līdzvērtīgu nabadzības riska slieksnim, kas, pēc pēdējiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ir 88 lati.

Pavisam LM ir izstrādājusi četrus priekšlikumus GMI pabalsta palielināšanai.

Tāpat LM piedāvā izvērtēt arī vairākus pabalsta finansēšanas modeļus, proti, GMI pabalsts varētu tikt izmaksāts  no pašvaldību līdzekļiem, kā līdz šim, vai no valsts līdzekļiem, vai arī pabalsta nodrošināšanā iesaistās abas puses - gan valsts, gan pašvaldība.

Šie ieteikumi ir iekļauti LM izstrādātajā koncepcijā par iespējām palielināt garantētā minimālā ienākuma pabalstu, tās mērķis ir, izvērtējot pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības efektivitāti, sociālās sekas un riskus, rast iespējas sniegt atbalstu trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuri nesaņem valsts sociālos pabalstus un paši nespēj nodrošināt sevi vai savu ģimeni.

Koncepcija šodien, 6.martā tika izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē, to vēl skatīs valdībā.

GMI pabalstu varētu paaugstināt ar 2009.gadu.

Atgādinām, ka pašlaik noteiktais GMI līmenis ir 27 lati. Pašvaldībām ir tiesības noteikt arī augstāku GMI līmeni.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv 
Ilze Svikliņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987 ilze.sviklina@lm.gov.lv