Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
U. Augulis atklāj Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) | 03.02.2010.

Atklājot Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) Latvijā, labklājības ministrs Uldis Augulis un Labas gribas vēstnieki šodien, 3.februārī, parakstīja vienošanos par sadarbību dalībai Eiropas gada aktivitātēs.

„Pēdējā gada laikā vārdu nabadzība dzirdam aizvien biežāk. Taču nedz sociālā atstumtība, nedz nabadzība nav kāds no dabas izrietošs stāvoklis vai iedzimta īpašība. Tās ir sekas. Arī Latvija, neskatoties uz ierobežoto finansiālā atbalsta iespēju šim gadam, ir apņēmusies vērst visu iesaistīto pušu uzmanību uz valstī pastāvošo nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī nodrošināt sabiedrības iesaistīšanos un līdzdarbību cilvēku, kuri cieš trūkumu un kuri ir mazāk aizsargāti sociāla riska situācijā, problēmu risināšanā," norāda labklājības ministrs.

Savu vēlmi iesaistīties nabadzības un sociālās atstumtības tematikai veltītā gada aktivitātēs un pieņemt Labas gribas vēstnieka godu apliecinājuši uzņēmējs Normunds Skauģis, žurnāliste Daina Jāņkalne,  Latvijas Sarkanā krusta ģenerālsekretārs Valdis Nagobads, mūziķis Rihards Bērziņš, sportists Aigars Apinis, zinātniece Pārsla Eglīte, ārsts Hosams Abu Meri, SUSTENTO vadītāja Gunta Anča un uzņēmēja Vija Ancāne.

Eiropas gada (2010) ietvaros Labas gribas vēstnieki ar sabiedrību dalīsies savā personīgajā pieredzē un viedokļos, kā arī līdzdarbosies informācijas sniegšanā un gada tematikas aktualizēšanā.

Savukārt Labklājības ministrija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām šī gada ietvaros īstenos tādas aktivitātes kā reģionālo semināru, apaļā galda diskusiju, tematisko dienu sociālajos dienestos, nevalstiskajās organizācijās, bibliotēkās un citur organizēšana, labo prakses piemēru popularizēšana, informatīvas kampaņas rīkošana u.c. Tāpat mājas lapās www.2010againstpoverty.eu un www.lm.gov.lv varēs saņemt nepieciešamo informāciju.

Kā viens no praktiskiem un plašam cilvēku lokam paredzētiem atbalsta instrumentiem šī gada ietvaros  būs elektroniskas datu bāzes jeb resursu kartes izveide. Apkopotā informācija gan valsts, gan reģionu, gan novadu griezumā ļaus cilvēkiem vienkopus saņemt informāciju pamatvajadzību apmierināšanai, tostarp, par valsts institūciju un nevalstisko organizāciju piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām, par vienreizējiem atbalsta pasākumiem, pirmās nepieciešamības lietu nodrošinājumu - pajumti,  pārtiku, apģērbu, veselības aprūpi. u.c.

Eiropas gada pasākumu plāna izstrādē un īstenošanā iesaistījušās tādas organizācijas kā Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Eiropas Kustība Latvijā, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO", Latvijas Sarkanais krusts un Latvijas Lauku forums.

Tāpat visa gada garumā dažādos pasākumos un aktivitātēs iesaistīties tiks aicināts ikviens interesents, kā arī jebkura organizācija ir aicināta piedalīties, organizējot aktivitātes, kas sekmētu Eiropas gada mērķu sasniegšanu un saliedētu sabiedrību sociālo jautājumu risināšanā.

Atgādinām, ka Eiropas gada (2010) mērķis ir mobilizēt iedzīvotājus,  organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas aktīvai rīcībai, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju vajadzības krīzes situācijā. Tāpat arī dalīties pieredzē un zināšanās, nodrošināt informāciju par tiesībām un iespējām ikvienam, jo īpaši - atzīt to personu tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi, kuri dzīvo trūkumā un ir sociāli atstumti.

Joprojām vairāk kā 79 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāji ir pakļauti nabadzības riskam. Tie ir 16% no kopējā Eiropas iedzīvotāju skaita. Latvijā nabadzības riskam ir pakļauti 26% Latvijas iedzīvotāju, kas ir augstākais rādītājs starp visām ES dalībvalstīm.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv