darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina atvieglot trūcīgas personas statusa saņemšanu | 04.02.2010.

Lai atvieglotu trūcīgas personas statusa saņemšanu sociāli ekonomiskās krīzes un strauja bezdarba pieauguma situācijā, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi Noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu šodien, 4.februārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Turpmāk, novērtējot cilvēka materiālo situāciju, plānots neņemt vērā cilvēka kredītsaistības. Tāpat paredzēts paplašināt to kustamā un nekustamā īpašuma klāstu, kas netiek vērtēts, nosakot atbilstību trūcīgā statusam.

Tas nozīmē, ka, izvērtējot materiālo situāciju, pašvaldības neņems vērā dzīvokļa iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus, kā arī lauksaimniecības inventāru - zemkopības rīkus, tehniku, lopus un citu kustamo mantu, uz kuru saskaņā ar tiesību aktiem nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem. Tāpat netiks vērtēts ģimenes (personas) mājoklis un kādam no ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā dzīvo kāds no ģimenes locekļu pirmās pakāpes radiniekiem, kā arī viens transportlīdzeklis neatkarīgi no iegādes vai reģistrācijas laika.

Projektā precizēti arī iztikas līdzekļu deklarācijā norādāmie ienākumu veidi un tie ienākumi, kuri par tādiem nav uzskatāmi, piemēram, sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, naudas līdzekļi, kas gūti no labdarības fondiem un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums u.c. Plānots, ka atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka (piemēram, ārzemēs dzīvojoša) sniegtais materiālais atbalsts būs jāuzrāda par pēdējiem trim mēnešiem iepriekšējo 12 mēnešu vietā.

Tāpat paredzēts palielināt summu, kas nav uzskatāma par uzkrājumiem (minimālās darba algas apmērā katram ģimenes loceklim, kā to paredz tiesību akti par uzkrājumiem, uz kuriem nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem). Tas nepieciešams, lai ģimenes nezaudētu iespēju iegūt trūcīgas ģimenes statusu, deklarācijā norādot patieso uzkrājumu summu, kā arī saskaņojot to ar Civilprocesa likumā noteikto.

Vienlaikus, lai iegūtu trūcīgas personas statusu, plānots noteikt pienākumu nestrādājošam darbspējīgam cilvēkam reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Atvieglojot administratīvo procedūru ģimenes (personas) statusa noteikšanai, trūcīgā izziņu paredzēts izsniegt uz 6 un 12 mēnešiem iepriekšējo 3 un 6 mēnešu vietā.

Noteikumu projekts paredz, ka pašvaldības sociālais dienests varēs noteikt  atbilstību trūcīgā statusam arī tam cilvēkam, kurš, lai gan attiecīgajā pašvaldībā ir zaudējis mājokli, tomēr dažādu apsvērumu dēļ (pagaidu mājoklis, darbs, izglītības iestāde bērniem) ar to ir saistīts. Šādā gadījumā darbosies „vienas pieturas aģentūras" princips, jo pašvaldības sociālā darba speciālistam būs jāsazinās ar klienta iepriekšējās deklarētās dzīvesvietas sociālo dienestu un kopīgi jāpieņem lēmums, kuras pašvaldības sociālais dienests piešķirs trūcīgā statusu.  

Projekts izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un atsevišķu mazāko pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī vērā ņemti iedzīvotāju iesniegumos un sūdzībās izteiktie priekšlikumi un aprakstītās problēmas.  

Pēc LM rīcībā esošās informācijas laikā no 2009.gada jūlija līdz decembrim vidēji mēnesī trūcīgā statusu noteica 72 122 personām.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.