darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Plānotas izmaiņas pensiju piemaksu izmaksāšanā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs dzīvojošajiem pensionāriem | 04.02.2010.

Labklājības ministrija (LM) plāno izmaiņas pensiju piemaksu izmaksāšanā tiem vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, kuri izbraukuši no Latvijas un dzīvo Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs.

Šāda rīcība nepieciešama, lai nodrošinātu Ministru kabineta (MK) Noteikumu par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas normu atbilstību likumam „Par valsts pensijām". MK noteikumu projekts šodien, 4.februārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piemaksu pie pensijas turpinās maksāt, ja pensijas saņēmējs būs izbraucis no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi EEZ dalībvalstīs. Lai iegūtu informāciju par personas dzīvesvietu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pamatosies uz vairākiem dokumentiem:
EEZ dalībvalstu kompetento institūciju (pensiju jautājumos) sniegto informāciju,
personas iesniegto dokumentu, kuru izdevušas par iedzīvotāju reģistrāciju atbildīgās institūcijas attiecīgajā valstī,
personas iesniegumu, kurā norādīta notāra vai Latvijas Republikas (LR) vēstniecības apstiprināta dzīvesvietas adrese,
LR Iedzīvotāju reģistra informāciju.

Ja personas dzīvesvietu varēs konstatēt, balstoties uz EEZ kompetento institūciju vai LR Iedzīvotāju reģistra informāciju, personai pašai nebūs jāiesniedz dzīvesvietu apliecinošs dokuments.

Tāpat noteikumu projekts nosaka, ka pēc personas pieprasījuma piemaksu avansā varēs izmaksāt arī tām personām, kuras vecuma vai invaliditātes pensiju saņem avansā. Šobrīd, ja vecuma vai invaliditātes pensiju izmaksā avansā, lēmumu par piemaksas piešķiršanu atliek līdz nepieciešamās informācijas noskaidrošanai. Šis process bieži ir garāks par 6 mēnešiem.

Pēc VSAA informācijas uz 2009.gada 31.decembri LR pensijas, dzīvojot citās EEZ dalībvalstīs, saņēma 4247 pensionāri.

Vidējais piemaksas apmērs 2009.gada decembrī vecuma pensijām bija 23,89 lati, invaliditātes pensijām - 11,27 lati.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.