darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Plāno vienkāršot administratīvās procedūras valsts līdzfinansējuma piešķiršanā sociālo pakalpojumu sniedzējiem | 04.02.2010.

Lai vienkāršotu administratīvās procedūras valsts līdzfinansējuma piešķiršanā sociālo pakalpojumu sniedzējiem, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi izmaiņas attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumu projektā Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu šodien, 4.februārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Atbilstoši projektam plānots, ka LM ar sociālā pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību turpmāk nebūs jāslēdz trīspusējs līgums par valsts līdzfinansējuma saņemšanu. Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo LM lēmums par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu sociālā pakalpojuma sniedzējam ir administratīvs akts, kuru var izpildīt bez līguma slēgšanas.

Iepriekš noslēgtie trīspusējie līgumi būs spēkā līdz to termiņu, vai līguma nosacījumu izpildes beigām.

Tāpat paredzēts, ka norēķinus ar sociālā pakalpojuma sniedzēju LM būs jāveic piecu darba dienu laikā no pārskatu saņemšanas. Šobrīd norēķinu periods ir viens mēnesis.

Savukārt, ja pārskaitītais līdzfinansējums norēķina un pārskata periodā objektīvu apstākļu dēļ nebūs izlietots, pakalpojuma sniedzējam tas līdz nākamā mēneša 10.datumam būs jāatmaksā LM vai arī ministrija nākamajā mēnesī samazinās līdzfinansējuma apmēru par neizlietoto summu.
 
Vienlaikus LM veiks sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudes un pieņems lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma pārtraukšanu vai atgūšanu, ja konstatēs, ka sociālā pakalpojuma sniedzējs neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai neatbilst pakalpojuma sniegšanas process.

Plānots, ka grozījumi noteikumos stāsies spēkā 2010.gada 1.aprīlī.


Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.