Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Sāks ar kokapstrādes uzņēmumu pārbaudi | 09.02.2010.

Lai uzlabotu darba drošības situāciju kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē, Valsts darba inspekcija (VDI) šonedēļ uzsākusi nozares uzņēmumu pārbaudi.

„Statistika liecina, ka kokapstrādes un mēbeļu ražošanas industrijai kā vienai no patlaban svarīgākajām valstī ir raksturīgs augsts produkcijas pieauguma un eksporta īpatsvars - ārvalstīs nonāk 2/3 daļas no saražotās produkcijas. Tādēļ vēlamies uzsvērt, ka sakārtota darba vide darba devējiem ne tikai palīdz novērst smagus nelaimes gadījumus darbā, bet arīdzan paaugstina uzņēmuma un valsts reputāciju klientu un investoru acīs," norāda VDI direktors Arnis Luhse.

Apmeklējot uzņēmumu, inspektori pārbaudīs, vai ir veikts darba vides risku novērtējums, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekļu un drošības zīmju lietošanu u.c. nozīmīgas darba aizsardzības prasības.

„Veicot uzņēmumu pārbaudi, darba inspektoru pašmērķis nebūs darba devēju sodīšana, bet gan preventīvais darbs nolūkā uzlabot darba drošības situāciju nozarē," uzsver A.Luhse.

Būtiski, ka Latvijā kokapstrādes nozarē notiek trīsreiz vairāk nelaimes gadījumu darbā ar letālām un smagām sekām un tiek konstatēts divreiz vairāk arodslimību nekā vidēji citās nozarēs. Biežākie nelaimes gadījumu cēloņi ir darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana un nepietiekama uzmanība no darbinieku puses. Darba inspekcijas pieredze rāda, ka darbinieki nav pietiekami instruēti un apmācīti, bet par šiem un citiem darba aizsardzības prasību pārkāpumiem atbildīgs ir darba devējs.

Papildu informāciju par iepriekšminētajiem jautājumiem var saņemt VDI, zvanot pa tālruņiem 67021735, 26334727.

Pēc VDI informācijas 2009.gadā kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē notikuši 116 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 3 bija letāli, bet 19 ar smagām sekām. Salīdzinoši 2008.gadā minētajā nozarē bija notikuši 207 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 3 bija letāli, bet 31 ar smagām sekām.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.