Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM sagatavojusi jaunus noteikumus par Profesiju klasifikatoru | 18.02.2010.

Lai saskaņotu līdzšinējo Profesiju klasifikatoru ar Starptautiskajā darba organizācijā (SDO) apstiprināto jauno starptautisko profesiju klasifikatoru, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi jaunus noteikumus.

LM sagatavotie Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību šodien, 18.februārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Jaunajā noteikumu projektā, salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem, struktūra nav mainīta. Tāpat kā iepriekš profesijas klasificētas 9 pamatgrupās atbilstoši starptautiski atzītiem kodiem, noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums) kodu augošā secībā (2.pielikums) un alfabēta secībā (3.pielikums) pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar alfabēta lielajiem burtiem. Profesiju klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (4.pielikums).

Noteikumu projekta pielikumos katrai profesijai piešķirts jauns kods.

Lai veiktu Profesiju klasifikatora aktualizāciju, LM pērn izveidoja darba grupu. Tajā darbojas pārstāvji no LM, Tieslietu, Veselības, Kultūras, Iekšlietu, Satiksmes, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas, Finanšu, Zemkopības, Reģionālās un pašvaldības lietu ministrijām, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Amatniecības kameras, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija".

Atgādinām, ka Profesiju klasifikatora mērķis ir apstiprināt sistematizētu profesiju sarakstu - Profesiju klasifikatoru un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Saskaņā ar Darba likumu, noslēdzot darba līgumu, tajā obligāti jānorāda darbinieka profesija (arods, amats, specialitāte) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.

Atgādinām, ka 2008.gadā SDO ir apstiprinājusi jaunu starptautisku profesiju klasifikatoru „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)", kas Eiropas Savienības dalībvalstīm jāizmanto jau atsevišķos 2010. gada apsekojumos un 2011.gada tautas skaitīšanā.

Šobrīd klasifikatorā ietvertas vairāk kā 4000 profesijas. Ar Profesiju klasifikatoru tuvāk var iepazīties LM interneta mājas lapā sadaļā Darba devējiem http://www.lm.gov.lv/text/80.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.