Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: iedzīvotājiem plānots vienkāršot valsts sociālo pabalstu pieprasīšanu | 18.02.2010.

Lai iedzīvotājiem vienkāršotu valsts sociālo pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to maksimāli ērtu un pieejamu ikvienam, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

Atbilstoši izmaiņām plānots, ka turpmāk pieprasījumu par ģimenes valsts pabalsta, piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna kopšanas pabalsta, piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, bērna piedzimšanas pabalsta, bērna invalīda kopšanas pabalsta, pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanu varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniskā dokumenta formātā. Vienlaikus minētos valsts sociālos pabalstus tāpat kā iepriekš varēs pieprasīt, personai vai tās pilnvarotajai personai arī personīgi ierodoties VSAA un iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Pieprasot jebkuru no minētajiem pabalstiem, iedzīvotāji varēs izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu.

Tāpat grozījumi nosaka pienākumu citām valsts pārvaldes institūcijām sniegt VSAA nepieciešamo informāciju. Tas nozīmē, ja bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, būs ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atradīsies pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei, tad bāriņtiesai, valsts, pašvaldības vai privātajai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādei 5 darba dienu laikā par to būs jāpaziņo VSAA nodaļai atbilstoši pabalsta saņēmēja deklarētajai dzīvesvietai.

Savukārt pēc lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu bāriņtiesai ne vēlāk kā trīs dienu laikā par to būs jāpaziņo VSAA nodaļai, atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai. VSAA dokumentus par pabalsta piešķiršanu izskatīs un lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems desmit dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Līdz ar to, ja informācija, kura būs nepieciešama lēmuma pieņemšanai, būs citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūs pati, nevis pieprasīs no privātpersonas.

Vienlaikus, pieprasot bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstus, personai nebūs jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, jo minētās ziņas VSAA iegūs no Iedzīvotāju reģistra datiem.

Iepriekšminēto paredz šodien, 18.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Noteikumos par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību, Noteikumos par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību, Noteikumos par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, Noteikumos par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, Noteikumos par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību, Noteikumos par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, Noteikumos par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību. Izmaiņas vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.