Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
U.Augulis Valmierā atklās apaļā galda diskusiju par nabadzības un sociālās atstumtības tematiku | 24.02.2010.

Lai sarunās rastu risinājumus nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, rīt, 25.februārī, plkst. 10.00 labklājības ministrs Uldis Augulis Valmierā atklās apaļā galda diskusiju Vidzemes reģionā, kuru Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un Vidzemes plānošanas reģionu rīko Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) ietvaros.

U.Augulis norāda: „Ir lietas, kas jārisina tūlīt un uzreiz - lai cilvēks būtu paēdis, lai cilvēkam būtu mājoklis, lai būtu drošības sajūta, ka kāds noteikti palīdzēs. Apaļā galda diskusijas pulcē aizvien vairāk cilvēku, kuriem rūp sabiedrībā pastāvošās sociālās problēmas. Jo tikai apvienojot spēkus un resursus, uzklausot gan pašvaldību, gan organizāciju, gan vietējās sabiedrības iniciatīvas, kā arī identificējot iespējamo atbalstu un resursus konkrētā reģionā vai pašvaldībā, mēs spēsim atrast labāko veidu, kā palīdzēt uzreiz un nekavējoties."

Pasākumā ar uzrunu piedalīsies Valmieras domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, savukārt pieredzē un viedokļos dalīsies pašvaldību speciālisti, pētnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c.

Savukārt Iveta Šulca, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja uzsver: "Esam pieraduši domāt, ka cīņā pret nabadzību var palīdzēt vienīgi "taustāma" nauda un bezmaksas pārtika. Dzīvi var atvieglot arī informācija. Taču pašlaik tā bieži nesasniedz cilvēkus, kuri tā arī neuzzina par sev pieejamiem pakalpojumiem. Eiropas Savienība palīdzību dalībvalstīm ir sniegusi pirms un sniegs arī pēc šī gada - gan bezmaksas pārtiku vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, gan prasmju mācīšanu, kvalifikācijas celšanu, pārkvalifikāciju bezdarba apdraudētajiem, gan tā sauktās "100 latnieku stipendijas" ilgstošajiem bezdarbniekiem. Šis gads ir īpašas solidaritātes un palīdzības gads, kurā atbalstu trūkuma un vientulības skartajiem aicināti sniegt visi, kas to spēj - radi, kaimiņi un draugi, nevalstiskās organizācijas un labdari, pašvaldības un valsts iestādes."

Šajā diskusijā, sniedzot informāciju par ES fondu programmām nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā, tiks apkopoti priekšlikumi un viedokļi sociālās iekļaušanas politikas efektīvai attīstībai. Latvijā izvēlēti vairāki rīcības veidi nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, īstenotas arī izmaiņas valsts sociālajā politikā, lai veicinātu darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas. Jaunas programmas ir izstrādājusi un piedāvā arī Eiropas Savienība.

Tāpat vienā no darba grupām tiks apskatīta sociālās politikas un citu politiku teritoriālā dimensija, īpaši uzsverot pakalpojumu pieejamību, t.sk. sociālo pakalpojumu, izglītības, veselības un transporta pieejamību, lai varētu gan iesaistīties vietējās sabiedrības dzīvē, gan saņemt atbalstu no pašvaldības, vietējām organizācijām vai rīcības grupām.

Apaļā galda diskusija notiks viesnīcā „Wolmar", Valmierā, Tērbatas ielā 16a .

Labklājības ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu un Latvijas Lauku forumu kopumā Eiropas gada laikā rīkos vēl 3 tematiskās diskusijas visos Latvijas reģionos (Latgalē, Kurzemē un Jelgavā), tādējādi analizējot nabadzības un sociālās atstumtības situāciju valstī un rastu iespējamos risinājumus, apzinot iespējamo atbalstu un resursus, lai nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu, iesaistītu viņus vietējās sabiedrības dzīvē, motivētu izmaiņām, kā arī kvalifikācijas celšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv