Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 05.03.2010.

Pirmdiena, 8.marts

Ø Labklājības ministrs Uldis Augulis Briselē piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē.

Sanāksmes laikā ir plānots pieņemt Padomes secinājumus par vardarbības pret sievieti izskaušanu ES. Plānots arī panākt politisku vienošanos par Direktīvu, ar ko īsteno Eiropas līmeņa sociālo partneru Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.

Vienlaikus Ministru padomes laikā notiks viedokļu apmaiņa par nākamo ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju (Eiropa - 2020), kā arī jauniešu bezdarbu un vardarbības pret sievieti izskaušanu ES.

Trešdiena, 10.marts

Ø Labklājības ministrijā (LM) notiks metodiskā sanāksme Latgales reģiona sociālo dienestu pārstāvjiem.

Sanāksmē aicināti piedalīties pārstāvji no Rēzeknes un Daugavpils pilsētām, Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas un Preiļu novadiem. Tikšanās notiks no plkst.14.00 līdz 17.00 LM Rīgā, Skolas ielā 28, 2.korpusa 6.stāva zālē.

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēs Konsultāciju dienu Brocēnu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Konsultācijas notiks no plkst.11.00 līdz 14.00 Brocēnu novada domes zālē, Lielcieceres ielā 3.

Ceturtdiena, 11.marts

Ø Labklājības ministrs U.Augulis plkst.10.00 piedalīsies Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdē, kurā diskutēs par problēmām vides, transporta, ceļu, informācijas un sakaru pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nepieciešamajiem pasākumiem pieejamības īstenošanai.

Sēde notiks Cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides Pieejamības centrā „VAR", Kr.Valdemāra ielā 38.

Ø VBTAI rīkos Konsultāciju dienu Skrīveru novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

No plkst. 11.00 līdz 12.00 konsultācijas paredzētas valsts un pašvaldības iestāžu speciālistiem. Savukārt no plkst. 12.00 līdz 13.30 - iedzīvotājiem. Konsultācijas notiks Skrīveros, Stacijas laukumā 3.

Piektdiena, 12.marts

Ø Labklājības ministrs U.Augulis plkst.11.30 Preiļos piedalīsies Latvijas Avīzes publiskajā diskusijā „Nodarbinātība - iedzīvotāju labklājības un pilnvērtīgas dzīves pamats".

Diskusija notiks Preiļu novada kultūras centra Lielajā zālē, Preiļos, Raiņa bulvārī 28.

Ø LM notiks metodiskā sanāksme Latgales un Kurzemes reģiona sociālo dienestu pārstāvjiem.

Sanāksmē aicināti piedalīties pārstāvji no Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Skrundas un Talsu novadiem. Tikšanās notiks no plkst.14.00 līdz 17.00 LM Rīgā, Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē.

Ø VBTAI organizēs Konsultāciju dienu Pārgaujas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Konsultācijas no plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā ēkā („Iktes", Stalbe, Pārgaujas novads). 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv