Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM notiks metodiskās sanāksmes Latgales un Kurzemes reģionu sociālo dienestu pārstāvjiem | 09.03.2010.

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, Labklājības ministrijā (LM) rīt, 10.martā, notiks kārtējā metodiskā sanāksme Latgales reģiona sociālo dienestu pārstāvjiem.

Sanāksmē pārstāvjus no Rēzeknes un Daugavpils pilsētām, Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas un Preiļu novadiem informēs par aktualitātēm sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Tāpat LM speciālisti, izanalizējot pašvaldību saistošos noteikumus par sociālo palīdzību, informēs un skaidros par svarīgāko normu atspoguļojumu saistošajos noteikumos. Vienlaikus LM pārstāvji norādīs uz būtiskākajām kļūdām pašvaldību saistošajos noteikumos, ņemot vērā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu regulējošos tiesību aktus.

Tikšanās laikā plānots informēt par sociālajos dienestos aktuālu jautājumu - klientu informēšanu par sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Sanāksmes otrajā daļā, pieaicinot speciālistus no LM Darba departamenta, Eiropas un juridisko lietu departamenta, no Bērnu un ģimenes politikas departamenta, paredzēts diskutēt par visdažādākajiem jautājumiem, kas ir aktuāli sociālajiem dienestiem.

Metodiskā sanāksme no plkst. 14.00 līdz 17.00 LM Rīgā, Skolas ielā 28, 2.korpusa 6.stāva zālē.

Savukārt piektdien, 12.martā, LM pārstāvji tiksies ar pārstāvjiem no Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Skrundas un Talsu novadiem. Tikšanās notiks no plkst. 14.00 līdz 17.00 LM Rīgā, Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē.

Kopumā šī gada pirmajā pusgadā LM paredzējusi organizēt 9 metodiskās sanāksmes sociālo dienestu pārstāvjiem. Tās no šī gada 17.februāra līdz 17. martam notiek 2 reizes nedēļā.

Sanāksmes organizētas, sadalot 109 novadus un 9 republikas pilsētas 9 grupās, galvenokārt, vadoties no plānošanas reģiona principa. Plānots, ka katrā tikšanās reizē piedalīsies aptuveni 30 cilvēki jeb 2 līdz 3 pārstāvji no katras pilsētas/novada sociālā dienesta.

Atgādinām, ka pērn pēc tikšanās ar Latvijas sociālo dienestu vadītājiem, lielākā daļa no klātesošajiem izteica vēlmi tikties mazākās metodiskajās sanāksmēs, lai diskutētu, iegūtu informāciju un dalītos ar viedokļiem par darbu  sociālajā dienestā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.