Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno vienkāršot administratīvās procedūras sociālo pakalpojumu saņemšanai | 11.03.2010.

Lai vienkāršotu administratīvās procedūras sociālo pakalpojumu saņemšanai un atvieglotu lēmumu pieņemšanu par pakalpojumu sniedzēja maiņu, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtībā.

Saskaņā ar izmaiņām plānots, ka LM padotībā esošo valsts sociālās aprūpes centru vadītāji pieņems lēmumu par pakalpojuma saņemšanas vietas maiņu gadījumos, ja klients vēlēsies mainīt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas vietu. Klientam vai tā pilnvarotai personai būs jāiesniedz iesniegums attiecīgā centra vadītājam. Šobrīd šāds iesniegums ir jāiesniedz LM. 

Līdz ar to centru vadītāji, izslēdzot starpnieku - LM, lems par pakalpojuma saņemšanas vietas maiņu, nevis par pakalpojuma piešķiršanu. Savukārt, lai LM rīcībā būtu informācija par brīvo vietu skaitu valsts sociālās aprūpes centros, centru vadība informēs ministriju pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma saņemšanas vietas maiņu.

Ja klientu neapmierinās centra vadītāja pieņemtais lēmums, klients savu sūdzību iesniegs LM, un tā tiks izskatīta Iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā.

Savukārt, ja klients saņem valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līgumorganizācijā, par klienta pakalpojuma saņemšanas vietas maiņu turpinās lemt LM.

Vienlaikus grozījumi paredz precizēt Ministru kabineta noteikumus atbilstoši valsts sociālo aprūpes centru struktūrai, kas sākusi darboties ar 2010.gadu. Saskaņā ar to no 2010.gada 1.janvāra piecos Labklājības ministrijas pakļautībā esošajos reģionu centros iekļautas arī bērnu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas.

Iepriekšminētās izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība, kas šodien, 11.martā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.