Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 12.03.2010.

Trešdiena, 17.marts

Ø Labklājības ministrijā (LM) notiks metodiskā sanāksme Kurzemes reģiona sociālo dienestu pārstāvjiem.

Sanāksmē aicināti piedalīties pārstāvji no Liepājas un Ventspils pilsētām, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Saldus, Vaiņodes un Ventspils novadiem. Tikšanās notiks no plkst.12.00 līdz 14.00 LM Rīgā, Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē.

Ø Laikā no 17. līdz 18. martam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedalīsies izstādē „RTU Karjeras dienas 2010".

Izstāde no plkst. 10.00 līdz 17.00 notiks Rīgas Tehniskās universitātes telpās, Rīgā, Kaļķu ielā 1.

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāvji Valmierā piedalīsies konferencē „Jaunatnes politika. Pašvaldību loma darbā ar jaunatni atbilstoši starptautiskiem standartiem".

Ceturtdiena, 18.marts

Ø NVA Rīgas reģionālajā filiālē notiks seminārs darba devējiem, ar kuriem noslēgti līgumi par Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākums noteiktām personu grupām" īstenošanu.

Seminārs no plkst. 10.00 notiks Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 506.telpā.

Ø VBTAI apmeklēs Jelgavas novada audžuģimenes.

Piektdiena, 19.marts

Ø Labklājības ministrijā notiks diskusija par plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmu izstrādi.

Diskusijas mērķis - apzināt sociālo pakalpojumu attīstības programmu izstrādes progresu, identificēt problēmas un iespējamos risinājumus, lai tiktu nodrošināta pamatota, iedzīvotāju sociālajām vajadzībām atbilstoša sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde.

Diskusijā aicināti piedalīties Eiropas Sociālā fonda Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos projektu vadītāji, projekta īstenošanā iesaistītie sociālo pakalpojumu jomas eksperti, pārstāvji no plānošanas reģiona administrācijas, nevalstisko organizāciju pārstāvji, NVA un LM darbinieki.

Diskusija no plkst. 11.00 notiks LM telpās, Rīgā, Skolas ielā 28, II korpuss, 6 stāva zālē.

Ø VBTAI organizēs Konsultāciju dienu Amatas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Konsultācijas notiks Amatas novada bāriņtiesā, Ģikšos, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv