Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ar Eiropas struktūrfondu atbalstu pilnveidos Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas infrastruktūru | 16.03.2010.

Lai uzlabotu darbspēju ekspertīzes pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, Labklājības ministrija (LM), ieguldot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, pilnveidos Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) infrastruktūru.

Plānots, ka līdz ar VDEĀVK reorganizāciju un 5 tās filiāļu pārvietošanu uz ēku Rīgā, Ventspils ielā 53 (kur jau atrodas Tehnisko palīglīdzekļu centrs),  tiks izveidota vienas pieturas aģentūra invalīdiem, un komisija gadā varēs apkalpos vidēji 26 tūkst. cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem.

Tomēr šobrīd minētās ēkas telpu tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs invaliditātes ekspertīzes veikšanai, jo agrāk telpas tika izmantotas rūpnieciskiem mērķiem. Līdz ar to celtnē nav atbilstošas ventilācijas un kanalizācijas sistēmas. Tāpat cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nav pieejams sanitārais mezgls, kā arī pie ēkas nav autostāvvietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Turklāt ēkā iebūvētais kravas lifts pašreiz pilda pasažieru lifta funkcijas.

Tāpēc, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, tuvāko gadu laikā paredzēts veikt minēto telpu remontu un labiekārtošanu, kā arī invaliditātes ekspertīzes veikšanai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma nodrošināšanu.

Ēkas infrastruktūras pilnveidošana nodrošinās darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanas pakalpojuma pieejamību ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī cilvēkiem, kuri viņus pavada.

Projekta īstenošanā tiks ieguldīti ERAF un valsts līdzekļi 526,2 tūkst. latu apmērā.

To paredz šodien, 16.martā, valdībā pieņemtie noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai".

VDEĀVK ir LM padotības iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi. Tās uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā. Pamats invaliditātes ekspertīzei ir iesniegums un  ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv