darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno pilnveidot darba aizsardzības speciālistu apmācību | 18.03.2010.

Lai mazinātu administratīvo slogu mazajiem uzņēmumiem un noteiktu konkrētāku apmācības kārtību, Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot prasības darba aizsardzības speciālistu, darba devēju, darbinieku un uzticības personu apmācībai.

Paredzēts, ka turpmāk darba aizsardzības speciālisti ar pamatlīmeņa (160 stundu) izglītību darba aizsardzībā varēs veikt darba vides risku novērtēšanu visos uzņēmumos, kuros nav vairāk par pieciem nodarbinātajiem, arī tad, ja uzņēmums nodarbojas ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuros darba devējam būtu jāpiesaista kompetenta institūcija.

Savukārt, lai novērstu pārpratumus attiecībā uz terminu „apmācība" un „instruktāža" lietošanu - plānots noteikt, ka apmācība ietvers sevī ievadapmācību, instruktāžu darba vietā un tematisko apmācību. Vienlaikus norādīti jautājumi, par kādiem nodarbinātie ir jāapmāca ievadapmācībā un instruktāžā darba vietā, kā arī izstrādāts ieteicamais darba aizsardzības instrukciju satura un struktūras paraugs, kas palīdzēs sagatavot kvalitatīvākas instrukcijas.

Lai nodrošinātu to, ka personas, kas veic ievadapmācību un instruktāžu darba vietā, būtu pietiekami zinošas darba aizsardzības jomā, paredzēts, ka tām ir jābūt kompetentām par ievadapmācībā un instruktāžā iekļaujamajiem jautājumiem.

Tāpat noteikts darba aizsardzības speciālistu, darba aizsardzības koordinatoru un uzticības personu sagatavošanas programmas satura paraugs, iekļaujot tajā programmas aprakstu, mācību plānu, kā arī konkrētas mācību tēmas un apakštēmas. Tās būtiski neatšķiras no šobrīd realizētās apmācību programmas. Paredzēts, ka izglītības iestādei būs tiesības mainīt programmu, saglabājot negrozītus 90% no programmas satura parauga.

Iepriekšminēto paredz LM sagatavotais noteikumu projekts Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos, kas šodien, 18.martā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Lai dotu iespēju darba devējiem sagatavoties jaunajām prasībām, plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2010.gada 1.septembrī.

Noteikumu projekta izstrādē piedalījās pārstāvji no Valsts darba inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.