Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 19.03.2010.

Pirmdiena, 22.marts

Ø Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietnieks Ingus Alliks un Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Jana Muižniece piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības diskusijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa stabilitāti.

Otrdiena, 23.marts

Ø Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēs konsultāciju dienu Viļānu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Konsultācijas no plkst. 10.00 līdz 14.00. notiks Viļānu novada bāriņtiesā, Viļānos, Kultūras laukumā 1, 1. kab.

Trešdiena, 24.marts

Ø Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) EURES pārstāvis piedalīsies EURES informācijas darba grupas un Eiropas darba dienu pasākumu koordinatoru sēdē Briselē. 

Pasākumā plānots diskutēt par Eiropas darba dienu 2010/2011 pasākumu plānošanu, plānotajām izmaiņām EURES portālā, darba un dzīvošanas nosacījumu informācijas sagatavošanu un aktualizēšanu 2010.gadā, kā arī EURES stratēģiju sadarbībai ar medijiem un EURES tīklā.

Ø VBTAI organizēs konsultāciju dienu Limbažu un Mālpils novadu speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Limbažos konsultācijas no plkst. 12.00 līdz 15.00 notiks Limbažu novada domes administratīvās ēkas Lielajā zālē,  Rīgas ielā 16.

Ceturtdiena, 25.marts

Ø Valsts darba inspekcijā (VDI) plkst.11.00 notiks preses konference, kurā VDI direktors Arnis Luhse informēs par paveikto darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā 2009.gadā un iestādes prioritātēm 2010.gadā. 

Preses konference notiks Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1.

Ø Laikā no 25.līdz 27.martam NVA piedalīsies izstādē gadatirgū „Ražots Latvijā 2010", kurā informēs par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem darba devējiem, darba meklētājiem, bezdarbniekiem.

Izstāde notiks Rīgā, Olimpiskajā Sporta centrā Grostonas ielā 6b. 

Piektdiena, 26.marts

Ø Labklājības ministrs Uldis Augulis tiksies ar Baltijas valstu sociālo lietu ministriem, lai stiprinātu Baltijas valstu sadarbību sociālajā jomā. 

Tikšanās laikā plānota viedokļu apmaiņa par aktivitātēm, kas veiktas darba tirgus situācijas risināšanai, t.sk. izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Ministri un eksperti pārrunās jautājumu par pensiju sistēmas ilgstpējības nodrošināšanu Baltijas valstīs, kā arī  diskutēs par ES Padomes darba kārtībā esošajām sociālās jomas aktualitātēm.

Ø Lai informētu interesentus par mācību iespējām, no plkst. 10.00 līdz 15.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību iestādēs - Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, Slokas ielā 68, Jūrmalā - notiks atvērto durvju dienas.

Atvērto durvju dienu laikā interesenti varēs iepazīties ar mācību/studiju programmām, pasniedzējiem, apskatīt mācību telpas un tikties ar esošiem audzēkņiem un studentiem, uzzināt par karjeras iespējām, kā arī saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ø NVA Rīgas reģionālajā filiāles darbinieki tiksies ar Rīgas domes Labklājības departamenta un filiāles apkalpošanas teritorijā esošo novadu Sociālo dienestu darbiniekiem

Tikšanās laikā klātesošos informēs par NVA pakalpojumiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī pārrunās nodarbinātības veicināšanas pasākumus NVA un sociālo dienestu kopīgajiem klientiem. 

Tikšanās no plkst.10.00 notiks Rīgā Jēzusbaznīcas ielā 11, 302.telpā.

Ø VBTAI organizēs konsultāciju dienu Ugāles pagasta iedzīvotājiem un speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv