darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Pēc 2010.gada 4.aprīļa vecāki nesaņems piemaksu pie vienreizējā bērna piedzimšanas pabalsta | 01.04.2010.


Līdz 2010.gada 4.aprīlim vecāki saņems vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 296 latu apmērā un piemaksu par bērna piedzimšanu. Pēc minētā datuma vecāki saņems tikai bērna piedzimšanas pabalstu bez piemaksas, atgādina Labklājības ministrija (LM).

To nosaka 2009.gada 26.maijā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu. Tā kā noteikumos bija noteikts, ka tie stāsies spēkā pēc 306 dienām pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un laikrakstā tie publicēti pērn, 2.jūnijā, tad šī norma stājas spēkā šā gada 5.aprīlī. Analoģisku minētās normas spēkā stāšanās laiku paredz arī Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

Atgādinām, ka bērna piedzimšanas pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai cilvēkam, kurš paņēmis aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam.  To var saņemt no astotās bērna dzīvības dienas vai no aizbildnības nodibināšanas dienas.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs ir 296 lati par katru piedzimušo bērnu. Līdz 2010.gada 4.aprīlim piemaksa par pirmā bērna piedzimšanu ir 100 latu, par otrā - 150 latu, par trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu - 200 latu apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs vai viņa pilnvarota persona jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, ja bērns piedzimis ārvalstī, pilnvaru, ja pabalstu pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.