Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM piedāvā konkrētus pasākumus nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai | 06.04.2010.

Lai mazinātu nereģistrēto nodarbinātību, Labklājības ministrija (LM) piedāvā vairākus veicamos pasākumus laika posmā no 2010. līdz 2013.gadam.

Tie apkopoti LM sagatavotajā Pasākumu plānā nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam, kas šodien, 6.aprīlī, apstiprināts valdībā.

„Lai arī pieejamās aplēses par ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī ir atšķirīgas, LM pārraudzības jomā esošā cīņa ar nereģistrēto nodarbinātību ir ļoti būtisks solis valsts budžeta līdzekļu atbildīgas pārvaldības virzienā. Turklāt, lai to padarītu efektīvāku, ir jābūt ne tikai labai Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas sadarbībai, bet arī ikviena sabiedrības locekļa pilsoniskajai atbildībai. Savukārt institūcijām ir jāpilnveido mehānismi, lai nodokļu maksātājiem būtu pēc iespējas vienkāršāk izpildīt savas saistības pret valsti," uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Kopumā pasākumu plānā ietverti 25 pasākumi, par kuru izpildi atbildīgas ir LM, Finanšu ministrija (FM), Tieslietu ministrija (TM) un citas institūcijas. Pasākumi galvenokārt vērsti uz normatīvās bāzes uzlabošanu, kā arī ietver cita veida aktivitātes.

Pasākumi sadalīti 4 rīcības virzienos - nereģistrētās nodarbinātības kontroles mehānisma efektivizēšana, negodīgas konkurences mazināšana, sodu politikas pārskatīšana attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību, kā arī sabiedrības informēšana un izglītošana par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām.

Lai efektivizētu nereģistrētās nodarbinātības kontroles mehānismu, paredzēts noteikt darba devējam pienākumu noslēgt rakstisku darba līgumu pirms darba attiecību uzsākšanas, kā arī reģistrēt darbinieku Valsts ieņēmumu dienestā (VID) līdz darba uzsākšanai. Šāda prasība mazinās darba devēju vēlmi nereģistrēti nodarbināt darbiniekus.

Tāpat plānots uzlabot VID un Valsts darba inspekcijas (VDI) informācijas apmaiņu, kā arī palielināt kontrolējošo institūciju iespējas pārbaudīt noslēgtos darba līgumus.

Vienlaikus negodīgas konkurences mazināšanai paredzēts veicināt nozaru asociāciju, t.sk., darba devēju organizāciju sadarbību ar kontrolējošām institūcijām, ziņojot par tiem uzņēmumiem, kas izmanto nereģistrētos darbiniekus.

Pārskatot sodu politiku attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību, plānots pastiprināt darba devēja atbildību. Piemēram, ja darba devējs nodarbinās darbinieku bez rakstiska darba līguma, un nevarēs pierādīt citu darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu, nolīgto darba laiku un darba samaksu, inspektori pieņems, ka darbinieki pie šī darba devēja strādā jau trīs mēnešus, normālu darba laiku un saņem minimālo algu.

Papildu minētajiem pasākumiem pasākumu plānā iekļauti vairāki pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām. Tie paredz, piemēram, izglītot jauniešus un jaunos komersantus par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām.

Pasākumu plāns izstrādāts sadarbībā ar sociālajiem partneriem - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjiem, FM, Ekonomikas ministrijas, TM, Iepirkumu uzraudzības biroja, Uzņēmumu reģistra, Centrālās statistikas pārvaldes, Konkurences padomes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, VID un VDI pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.