Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
VDEĀVK ar ERAF atbalstu modernizēs pakalpojumu sniegšanu un klientu apkalpošanu | 09.04.2010.


Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana realizāciju. Projekta mērķis ir atvieglot pakalpojumu saņemšanu personām ar invaliditāti, maksimāli cenšoties mazināt papīra formātā iesniedzamo dokumentu apjomu un personu ierašanās reizes VDEĀVK. Tas tiks panākts, pilnveidojot VDEĀVK informācijas sistēmas, elektronizējot VDEĀVK arhīva datus un ieviešot klientiem Internetapkalpošanas centru.

Internetapkalpošanas centrs tiks veidots kā atsevišķa sadaļa esošajā VDEĀVK mājas lapā www.vdeavk.gov.lv, kurā klienti varēs vienkopus atrast visu informāciju gan par e-pakalpojumiem un to lietošanu, gan arī tos lietot.

 „VDEĀVK ir vienīgā valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā un sniedz par to informāciju arī citām iestādēm. Mūsu klienti ir personas ar invaliditāti, kurām, lai pieteiktu vai saņemtu pakalpojumus, pašām vairākkārtīgi ir jāierodas ārstu komisijā Rīgā vai reģionos. Tas, protams, ir papildu apgrūtinājums šiem cilvēkiem. Realizējot projektu, šis apgrūtinājums tiks novērsts un klientiem radītas papildu ērtības pakalpojumu izmantošanā - nepieciešamos dokumentus varēs iesniegt elektroniskā veidā. Kā iestādes vadītājs esmu gandarīts, ka esam ieguvuši līdzekļus, lai pilnveidotu informācijas sistēmas un mūsu ilgus gadus uzkrātos arhīva datus. Tas ļaus mums uzlabot klientu apkalpošanu un mazinās fizisku datu ievades un apstrādes procesu mūsu darbiniekiem, savukārt mūsu sadarbības partneri informāciju saņems daudz operatīvāk - elektroniskā veidā," uzsver VDEĀVK vadītājs Andris Zīverts.

Laikā no 2009. nogales līdz 2011. gada decembrim projekta ietvaros tiks realizētas šādas galvenās aktivitātes:

  • VDEĀVK informāciju sistēmu tīkla pilnveidošana;
  • sakārtoti un digitalizēti arhīvu materiāli, no kuriem lielākā daļa pašreiz tiek uzglabāti papīra formātā dažādos reģistros, kas dotu iespēju palielināt datu apstrādes ātrumu un kvalitāti, kā arī sagatavot plaša satura pārskatus citām sadarbības iestādēm pakalpojumu sniegšanai;
  • izstrādāti un ieviesti 6 e-pakalpojumi, kas turpmāk būs pieejami Internetapkalpošanas centrā VDEĀVK mājas lapā www.vdeavk.gov.lv un interneta portālā www.latvija.lv.

Tāpat projekta ietvaros tiks veikts VDEĀVK IT tīkla drošības audits un pilnveidošana, kā arī izveidotas saskarnes, kas nodrošinās elektronisku datu apmaiņu un to izmantošanu citu valsts iestāžu darbā un sniegtajos pakalpojumos, piemēram, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Lai mazinātu administratīvo slogu, kas šobrīd pastāv VDEĀVK klientiem, saņemot invaliditātes apliecību, šis pakalpojums tiks elektronizēts līdz tādam līmenim, lai klients varētu pieteikties pakalpojumam elektroniski. Visi nepieciešamie dati pakalpojuma sniedzējam tiks iesniegti elektroniski un pakalpojuma saņēmējam būs nepieciešams fiziski ierasties VDEĀVK tikai, lai izņemtu šo apliecību. Tiks pārskatīti pakalpojuma sniegšanā iesaistīto institūciju iekšējie procesi, lai tie kļūtu vienkāršāki un racionālāki, tādējādi uzlabojot iestādes darbu un ietaupot finanšu līdzekļus.

Lai novērstu situāciju, kad pakalpojuma sniegšana elektroniskā veidā tiek kavēta neatbilstošas VDEĀVK infrastruktūras un tehniskās bāzes trūkuma dēļ, projekta ietvaros tiks iegādāta e-pakalpojumu darbību nodrošinoša infrastruktūra - serveri un programmatūra, kā arī izveidots modulis, kas nodrošinās e-pakalpojuma sniegšanas iespējamību.

Jaunie e-pakalpojumi klientiem būs pieejami 2011. gada nogalē. Visu projektu plānots īstenot līdz 2011. gada nogalei. Sistēmu pilnveidošanai un e-pakalpojumu tehniskai izstrādei konkursa kārtībā tiks piesaistīti pieredzējušākie IT uzņēmumi, savukārt projekta realizācijas uzraudzību īstenos viens no pieredzes bagātākajiem IKT konsultāciju uzņēmumiem Corporate Solutions.

Projekts tiek realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 624 798 latu apmērā, no kuriem 85% jeb 531 084 latu lielu līdzfinansējumu ir piešķīris ERAF.

Projekts „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana" tiek ieviests labklājības nozares strukturālo reformu ietvaros, kuras veic Labklājības ministrija. Kopš pagājušā gada ar ERAF atbalstu tiek ieviesti vairāki modernizācijas projekti labklājības nozarē - Labklājības ministrijā, kā arī 3 ministrijas padotības iestādēs.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotības valsts pārvaldes iestāde, kas veic invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā. Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.

Papildu informācija:

Jānis Jekševics,
projekta sabiedrisko attiecību konsultants
Tālr.:+371 67686512
Mob.tālr. +371 28441228
Fakss: +371 67286049
e-pasts: janis.jeksevics@medijutilts.lv