darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
VDEAVK apritējuši 60 gadi | 14.04.2010.

Ir pagājuši 60 gadi kopš Labklājības ministrijas (LM) padotības iestāde Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEAVK) Latvijā veic invaliditātes ekspertīzi.

Invaliditātes ekspertīzes uzdevums ir individualizēti izvērtēt personas fizisko vai psihisko spēju ierobežojuma pakāpi un iespējas integrēties sabiedrībā.

 „Invaliditātes ekspertīze ir ļoti atbildīgs darbs, kas prasa lielu uzmanību, koncentrēšanos, pietāti pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vienlaicīgi parādot sapratni, iejūtību un labas zināšanas. Ņemot vērā īpašos darba apstākļus, vēlos lielu pateicību izteikt ilggadīgajiem pacientu reģistrētājiem, vecākajām māsām, ārstiem ekspertiem par ieguldījumu invaliditātes ekspertīzes izveidē, attīstībā un pilnveidošanā Latvijā," uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Atgādinām, ka saskaņā ar Sociālās nodrošināšanas ministrijas pavēli 1950.gada 1.aprīlī izveidota Republikāniskā darba ekspertīzes ārstu komisija (DEĀK) ar vairākām ārstu ekspertu komisijām Daugavpilī, Rēzeknē, Gulbenē, Jēkabpilī. Līdz 1990. gada 4.maijam Republikāniskā DEĀK atradās Sociālās nodrošināšanas ministrijas pakļautībā, no 1991.gada 13.novembra - LM.  

No šī gada sākuma ne tikai VDEAVK ārsti eksperti un vadība, bet arī Rīgas apvienotās nodaļas atrodas Pārdaugavā, Ventspils ielā 53.

Pamats invaliditātes ekspertīzei ir ekspertējamās personas vai tās aizbildņa iesniegums un  ģimenes/ārstējošā ārsta izsniegts Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa 088/u).

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkiem vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, izlems jautājumu par cilvēka nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju  invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Balstoties uz ekspertīzes rezultātiem, komisija lems, vai cilvēkam noteikt invaliditāti.

Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad pieņemts lēmums par invaliditātes noteikšanu, bet invaliditātes termiņš beidzas tajā datumā, līdz kuram noteikta invaliditāte.

Atkārtotas ekspertīzes veikšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk, kā piecas darba dienas pirms invaliditātes termiņa beigām.

Invaliditātes ekspertīzi veic iestādes 14 nodaļās, kuras apkalpo klientus gan pēc reģionālā, gan pēc slimību principa. Plašāka informācija, kā arī Valsts komisijas un nodaļu adreses un tālruņi meklējami mājas lapā www.vdeavk.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.