darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: īstermiņa nodarbinātības pasākumus līdz 2011.gada beigām nomainīs apmācības un mūžizglītības aktivitātes | 15.04.2010.

Lai stimulētu bezdarbniekus ātrāk atgriezties ekonomikā un darba tirgū, 2011.gada otrajā pusē Labklājības ministrija (LM) paredz mainīt Darba praktizēšana ar stipendiju un Apmācību programmas bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām programmu parametrus. Tādējādi jau 2011.gada 1.ceturksnī LM noteiks precizētos atbalsta nosacījumus. 

Ņemot vērā krīzes ietekmi uz darba tirgu, darba prakses pašvaldībās būs galvenais aktīvas darba tirgus politikas pasākums 2010.gadā. Šī krīzes pasākuma īstenošanu plānots pabeigt 2011.gada beigās.

Savukārt, lai netiktu kavēta Latvijas tautsaimniecības pakāpeniska pārstrukturēšanās, jau 2010.gada 2.ceturkšņa  beigās  pasākuma Apmācību programmas bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām īstenošana pāries uz satura ziņā līdzīgu, taču izmaksu ziņā efektīvāku mūžizglītības ilgtermiņa pasākumu - Apmācību programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā.

LM uzsver, ka Apmācību programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā mērķis ir veicināt konkurētspēju nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos) vecumā no 25 gadiem, paplašinot mūžizglītības pieejamību.

Atšķirībā no iepriekš īstenotā pasākuma bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām, jaunajā pasākumā iesaistītie nesaņems stipendiju. Lai nodrošinātu to, ka pasākuma dalībnieki pieņem pārdomātākus lēmumus par apmācību jomu, ilgumu un kvalitāti, viņiem būs noteikts pienākums pašiem līdzfinansēt 10% no apmācību kupona vērtības. No līdzfinansēšanas būs atbrīvoti cilvēki, kuri atrodas nelabvēlīgākā situācijā, piemēram, viņiem ir noteikta invaliditāte vai ir atzīti par trūcīgiem.

Savukārt, plānojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus turpmākajiem gadiem, LM ņems vērā gan Eiropas Savienības (ES) un Latvijas ilgtermiņa stratēģijās noteiktos attīstības virzienus, gan mūsu valsts ekonomiskās situācijas attīstību. Saskaņā ar to, darba tirgus politikas pasākumos galvenais uzsvars būs uz mūžizglītības veicināšanu, nodrošinot bezdarbniekiem iespēju pārkvalificēties, pilnveidot savu kvalifikāciju un nodarbinātības potenciālu.

LM līdz 2010.gada 1.septembrim sadarbībā ar citām ministrijām izvērtēs ES fondu aktivitāšu un Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros finansēto pasākumu ieviešanas gaitu. Pēc tam LM iesniegs priekšlikumus Ministru kabinetā par papildu finansējuma nepieciešamību aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai 2011.gadā, kā arī ierosinājumus 2012.un 2013.gadā nepieciešamajam finansējuma apmēram aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem.

LM norāda, ka, plānojot nodarbinātības pasākumu virzienus 2011.-2013.gadam, joprojām saglabās atbalstu tiem bezdarbniekiem, kuriem ir konstatēti īpaši sociālās atstumtības riski, piemēram, subsidētās darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma cilvēkiem, darba prakses jauniešiem.

Tāpat laikā no 2011.līdz 2013.gadam LM prioritāte būs arī Pasākumu komercdarbības vai  pašnodarbinātības uzsākšanai īstenošana, kā arī uzņēmējdarbības veicinošo prasmju pilnveidošana, piedāvājot vairāk ar uzņēmējdarbību saistītas apmācības un profesionālās pilnveides programmas.  

Vienlaikus 2012.gadā plānots atsākt finansēt algotos pagaidu darbus pašvaldībās ar augstu bezdarba līmeni. Pirms šī pasākuma atsākšanas LM plāno 2011.gadā pārvērtēt un izstrādāt jaunus pasākuma ieviešanas nosacījumus, kā arī bezdarbnieku atlases un līdzdalības kritērijus.

Iepriekšminēto paredz LM sagatavotā Stratēģija pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem. Tā šonedēļ informācijai nosūtīta Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un Eiropas Komisijai.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.