darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrs Vīnē parakstīs vienošanos par sadarbību darba tirgus jomā | 27.04.2010.

Lai veicinātu Latvijas un Austrijas Federatīvās Republikas darba tirgu attīstību, labklājības ministrs Uldis Augulis šodien, 27.aprīlī, Vīnē (Austrija) ar Austrijas Federatīvās Republikas Darba, sociālo un patērētāju aizsardzības lietu ministru Rūdolfu Hundstorferu (Rudolf Hundstorfer) parakstīs vienošanos par sadarbību darba tirgus jomā.

„Labai valstu sadarbībai darba tirgus un darba attiecību jomā ir liela nozīme. Informācijas apmaiņa par darba tirgus politikas izstrādēm, pieredze, ieviešot nodarbinātības veicināšanas pasākumus un veicot analīzi darba tirgus jomā, apliecina Latvijas interesi būt par uzticamu partneri sakārtotā darba tirgū," atzīst labklājības ministrs U.Augulis.

Vienošanās paredz abu valstu sadarbību informācijas un pieredzes apmaiņā par darba tirgus politiku, darba tiesiskajām attiecībām, lēmumu pieņemšanas procesiem šajā jomā, darba aizsardzības normatīvo regulējumu, esošo institucionālo struktūru un pakalpojumiem valstu nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Tāpat paredzēts līdzdarboties Eiropas un citu starptautisku programmu ietvaros.

Galvenokārt sadarbība notiks, apmainoties ar informatīviem materiāliem, dokumentiem un publikācijām, organizējot seminārus un darba grupas, ekspertu savstarpējas konsultācijas un konferences, kas notiks abās valstīs. Bez tam plānota abu pušu iestāžu darbinieku, kas atbild par saistītiem jautājumiem, apmācība.

Vienošanās starp abām valstīm noslēgta uz diviem gadiem, līdz 2012.gada 31.decembrim.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.