darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
1.maijā stāsies spēkā vienkāršotais ES sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas regulējums | 30.04.2010.

2010.gada 1.maijā stāsies spēkā 2004.gada 29.aprīlī Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtā Regula Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (Regula Nr.883/2004) un 2009.gada 16.septembrī pieņemtā Regula Nr.987/2009, kas nosaka Regulas Nr.883/2004 piemērošanas kārtību,  informē Labklājības ministrija (LM).

Atgādinām, ka kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), 2004.gada 1.maijā, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšana notika saskaņā ar Padomes Regulu Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā (Regula Nr. 1408/71).

Regula Nr.1408/71 bija vairākas reizes grozīta un atjaunināta, lai ņemtu vērā ne vien pārmaiņas ES līmenī, bet arī pārmaiņas dalībvalstu tiesību aktos. Rezultātā koordinācijas noteikumi kļuva sarežģīti un gari. Šie apsvērumi radīja nepieciešamību vienkāršot un modernizēt sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju.

Koordinācijas noteikumu pamatprincipi aizsargā tās personas, kuras pārvietojas ES un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu teritorijā. Pārvietošanās mērķi var būt dažādi - tūrisms, jaunu darba attiecību uzsākšana, u.c. Regulējums paredz, ka persona vienlaicīgi var būt apdrošināta tikai vienā ES/EEZ dalībvalstī, un visām personām sociālā nodrošinājuma jomā ir jāgarantē vienlīdzīga attieksme. Lai noteiktu tiesības uz pakalpojumiem, piemēram, pensijām un pabalstiem, dalībvalstīm ir jāsummē visās ES/EEZ dalībvalstīs uzkrātie apdrošināšanas periodi, kā arī jānodrošina attiecīgo pabalstu eksports. Piemēram, personai, kura saņem pensiju no Latvijas un kura vēlas pārcelties uz dzīvi citā ES/EEZ dalībvalstī, tiks nodrošināta pensijas izmaksa uz jaunās dzīvesvietas bankas kontu. Tas tiek apzīmēts kā pensijas eksports.

Regulā Nr.883/2004 ir saglabāti visi iepriekšminētie koordinācijas pamatprincipi. Jaunievedumi attiecas uz personu loku, piemērojamo tiesību aktu noteikšanu, ja persona vienlaicīgi ir nodarbināta vairākās ES/EEZ dalībvalstīs, darbinieku nosūtīšanas un bezdarbnieku pabalsta eksporta perioda termiņiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ES/EEZ u.c. Viena no būtiskākajām koordinācijas modernizācijas iezīmēm ir ES/EEZ dalībvalstu pāreja uz elektronisko informācijas apmaiņu. Tas dalībvalstīm pilnībā ir jānodrošina līdz 2012.gada 1.maijam, tādējādi ievērojami uzlabojot un paātrinot pakalpojumu piešķiršanu.

LM norāda, ka Norvēģija, Lihtenšteina, Īslande un Šveice piemēros Regulu Nr.883/2004 pēc attiecīgā līguma noslēgšanas ar ES par jauno tiesību aktu piemērošanu. Līdz tam attiecībā uz šīm valstīm kompetentās institūcijas turpinās piemērot Regulas Nr.1408/71 nosacījumus.   

Latvijā ir divas kompetentās institūcijas, kas nodrošina pakalpojumu piešķiršanu saskaņā ar Regulu Nr.1408/71 (no 2010.gada 1.maija saskaņā ar Regulu Nr.883/2004): Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Veselības norēķinu centrs (VNC).

Detalizētāka informācija par izmaiņām un pakalpojumu piešķiršanu pēc 2010.gada 1.maija ir atrodama institūciju mājas lapās atbilstoši šo institūciju kompetencei. Informācija par pensiju un pabalstu piešķiršanu ir atrodama VSAA mājas lapā www.vsaa.lv, un informācija par veselības aprūpes organizēšanu atrodama VNC mājas lapā www.vnc.gov.lv. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.