darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidos informācijas apmaiņu pensiju jautājumos starp ES institūcijām un VSAA | 05.05.2010.

Lai pilnveidotu informācijas apmaiņu pensijas kapitāla nodošanas un saņemšanas jautājumos starp Eiropas Savienības (ES) institūcijām, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un pašu pensiju shēmas dalībnieku, sagatavotas izmaiņas attiecīgajos noteikumos.

Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās šodien, 5.maijā, apstiprināti valdībā.

Saskaņā ar izmaiņām noteikts, ka VSAA aprēķinu par dalībnieka uzkrāto pensijas kapitālu Latvijas valsts pensiju sistēmā nosūtīs ES pensiju shēmas dalībniekam. Līdz šim to nosūtīja ES institūcijai. Pēc VSAA paziņojuma saņemšanas dalībnieks to varēs apstiprināt sešu mēnešu, nevis 20 darba dienu laikā, kā līdz šim.

Vienlaikus atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) pieprasījumam papildināta VSAA paziņojumā ietvertā informācija. Tas nozīmē, ka paziņojumā būs norādīti dalībnieka apdrošināšanas periodi Latvijas valsts pensiju sistēmā un iespējamais pensijas apmērs, ja dalībniekam ir 10 gadu apdrošināšanas stāžs. Pēc tā saskaņošanas ar dalībnieku VSAA nosūtīs ES institūcijai paziņojumu par personas apdrošināšanas periodiem un nododamā pensijas kapitāla apmēru, kas aprēķināts atsevišķi par periodu līdz 1995.gada 31.decembrim un par periodu pēc 1996.gada 1.janvāra.

Ņemot vērā EK pieprasījumu, papildināta pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtība. Tā paredz, ka dalībnieka valsts nefondētās obligātās pensiju shēmas pensiju kapitālu aktualizē atkārtoti pēc ES galīgā pieprasījuma saņemšanas, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksu un papildus uzkrāto pensijas kapitālu. Līdz ar to mainīts arī termiņš, kādā tiek slēgts dalībnieka valsts fondētās pensiju shēmas konts. Dalībnieka valsts fondētā pensiju līmeņa kontu slēdz pēc ES institūcijas galīgā pieprasījuma saņemšanas.

Pēc VSAA datiem uz 30.03.2010. VSAA pieprasījumu par Latvijas valsts pensiju sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla nodošanu ES pensiju shēmai iesnieguši 24 cilvēki.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.