Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: sociālie pakalpojumi Rīgas reģionā tiek plānoti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām | 05.05.2010.

Labklājības ministrijas (LM) ir saņēmusi izskatīšanai pirmo sociālo pakalpojumu attīstības programmas projektu, kas ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu izstrādāts Rīgas plānošanas reģionā un paredz iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanu pilsētās un novados.

Minētā programma tiek izstrādāta ESF projekta „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. - 2016.gadam izstrāde" ietvaros. Projektu īsteno Rīgas plānošanas reģions.

LM speciālisti uzsver, ka sociālo pakalpojumu attīstības programmas pirmā redakcija jau šobrīd liecina par pareizu virzību alternatīvo sociālo pakalpojumu plānošanā un to pamato arī kvalitatīvi veiktais iedzīvotāju vajadzību un vēlmju izvērtējums, kas ir pamatā jauno pakalpojumu plānošanā.  Jau šobrīd programma ir vērtējama kā unikāla, jo pirmo reizi sociālo pakalpojumu jomā centralizēti tiek veikta tik padziļināta pašvaldībās esošās sociālās situācijas izpēte un līdz ar to arī noteikta jaunu sociālo pakalpojumu nepieciešamība.

Paredzēts, ka jau 14.maijā notiks Rīgas plānošanas reģiona organizēta konference, kuras laikā ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām un politiķiem tiks prezentēts paveiktais sociālo pakalpojumu plānošanā un izstrādē. Pasākumā ar programmas izvērtējumu piedalīsies arī LM speciālisti, sniedzot arī savus priekšlikumus turpmākai programmas pilnveidei, ja tas būs nepieciešams.

Pašlaik līdzīgas programmas turpina izstrādāt arī Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes plānošanas reģioni. Visu reģionu programmas būs gatavas līdz šī gada 30.jūnijam.

Rīgas plānošanas reģiona programma ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un nozaru ekspertiem. Tā, piemēram, programmas izstrādes laikā novados organizētas 7 apaļā galda diskusijas un apkopojot šo organizāciju sniegtos priekšlikumus, izstrādāti vairāki alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un to iespējamie sniegšanas veidi jeb modeļi.

Savukārt, lai programmas izstrādē iesaistītu sabiedrību, šī gada martā novados un pilsētās notika minētās programmas sabiedriskās apspriešanas, kuru laikā iedzīvotāji detalizēti iepazinās ar informāciju, kādus pakalpojumus plānots attīstīt Rīgas plānošanas reģionā līdz 2016.gadam, kā arī sniedza savus priekšlikumus pakalpojumu pilnveidei. Tāpat apspriešanu laikā iedzīvotāji diskutēja, kurus tieši no piedāvātajiem pakalpojumiem nepieciešams īstenot konkrētā pagastā, pašvaldībā, novadā un reģionā kopumā.

Sagatavotā programma būs pamats turpmākā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņemšanai, lai ieviestu un īstenotu izstrādātos alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus katrā novadā.  Plānots, ka jau šī gada oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināts atklātu projektu konkursu, kurā varēs piedalīties nevalstiskās organizācijas, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un  valsts, pašvaldību institūcijas.

Programma pašlaik paredz tādu pakalpojumu sniegšanu kā mobilās brigādes, specializētais transports, drošības pogas, kopienas un komūnu centri, atkarības profilakses centri, higiēnas centri dažādām mērķa grupām, atbalsta grupas, dienas centri, aprūpe mājās, īslaicīgas uzturēšanās mītnes, dienas nodarbinātības centri, pusceļa mājas, krīzes centri, krīzes tālruņi un sociālās rehabilitācijas centri.

Minētā programma aptvers Limbažu, Alojas, Salacgrīvas, Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils, Babītes, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Baldones, Stopiņu, Salaspils, Siguldas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Ropažu, Sējas un Saulkrastu novadus, kā arī Rīgas un Jūrmalas pilsētas.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;