Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Rosina palielināt piemaksu pie vecuma pensijas | 13.03.2008.

13.03.2008. Lai uzlabotu pensionāru materiālo situāciju, Labklājības ministrija (LM) rosina izskatīt iespēju no šī gada 1.janvāra līdz 31.maijam līdz 40 santīmiem palielināt piemaksu pie vecuma pensijas. To, par katru līdz 1995.gada 31.decembrim nostrādāto gadu, pensionāri saņemtu jūnijā kopā ar paredzēto piemaksu.

Tas nozīmē, ka tie pensionāri, kuri no šī gada 1.janvāra līdz 31.maijam saņēma 19 santīmu piemaksu pie ikmēneša pensijas par katru nostrādāto gadu, turpmāk saņemtu papildus piemaksu - 21 santīmu par katru nostrādāto gadu. Tādējādi pensionāri jauno 40 santīmu piemaksu saņemtu arī par iepriekšējiem šī gada mēnešiem. Šī piemaksa tiktu aprēķināta par katru mēnesi minētajā laika periodā.  

To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas, kas šodien, 13.martā, ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Augstāk minētie grozījumi daļēji uzlabotu pensionāru materiālo stāvokli, un, lai pilnībā veicinātu pensionāru dzīves līmeņa tālāku celšanos, LM turpina strādāt pie pensiju piemaksu paaugstināšanas.

LM šī gada februārī valdībā iesniegusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas. Tie nosaka, ka piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1996.gadam no šī gada 1.jūnija ir 40 santīmi.

Piemaksu pie vecuma pensijas saņem tie pensionāri, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, un pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 135 latus.

Tāpat piemaksu saņem arī pensionāri, kuriem pensija piešķirta ar atvieglotiem nosacījumiem par darbu kaitīgos apstākļos, un stāžs ir vismaz 25 gadi, un pensijas apmērs nepārsniedz 135 latus.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665,29538825, marika.kupce@lm.gov.lv

Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv