darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vienkāršota arī ar ārpusģimenes aprūpi saistītu pabalstu un atlīdzību pieprasīšana | 20.05.2010.

Lai adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm vienkāršotu atlīdzību un pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to maksimāli ērtu un pieejamu, valdība šodien, 12.maijā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus attiecīgajos noteikumos.

Atbilstoši izmaiņām turpmāk pieprasījumu par pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzību par bērna adopciju, atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanu varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniskā dokumenta formātā. Vienlaikus minētos pabalstus tāpat kā iepriekš varēs pieprasīt, personai vai tās pilnvarotajai personai arī personīgi ierodoties VSAA un iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Pieprasot jebkuru no minētajiem pabalstiem, iedzīvotāji varēs izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu.

Tāpat grozījumi nosaka pienākumu citām valsts pārvaldes institūcijām sniegt VSAA nepieciešamo informāciju. Tas nozīmē, ja bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, būs ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atradīsies pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei, tad bāriņtiesai, valsts, pašvaldības vai privātajai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādei 5 darba dienu laikā par to būs jāpaziņo VSAA nodaļai atbilstoši pabalsta saņēmēja deklarētajai dzīvesvietai.

Savukārt pēc lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu bāriņtiesai ne vēlāk kā trīs dienu laikā par to būs jāpaziņo VSAA nodaļai, atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai. VSAA dokumentus par pabalsta piešķiršanu izskatīs un lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Līdz ar to, ja informācija, kura būs nepieciešama lēmuma pieņemšanai, būs citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūs pati, nevis pieprasīs no privātpersonas.

Iepriekšminēto paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju, Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu, Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv